GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-02 > 1014924258


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 februari 2002
Date: Thu, 28 Feb 2002 20:24:18 +0100


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 28 februari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Marit, dochter van Ypke en Joke Bouwhuis-van Keimpema -
20 februari 2002 - Vegelinsoard
- Andries-Ruurd, zooon van Jelke en Wietske Punter -
27 februari 2002 - Oudebildtzijl

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Groot-van der Zee, Antje - Stiens
- Haringsma-de Jong, Anneke - Sloten
- Postma-Terpstra, Sietske - Seisbierum
- Reinsma-de Jong - Elisabeth - Aldemardum
- Struiksma, Sjoerd - Minnertsga

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ANDRIES - Albertina Hillechiena - 27 februari 2002
- BAERSELMAN - Wilhelmina Johanna - 25 fberuari 2002
- BIJKER - Jacob (Jaap) - 26 februari 2002
- BOER de - Adriana - 27 februari 2002
- HAZENBURG - Aaltje - 26 febrari 2002
- HEIDBUURT - Janna - 25 februari 2002
- HELFFERICH - Wietze - 27 februari 2002
- HOFSTRA - Zwaantje - 26 februari 2002
- HUITEMA - Tjerkje - 27 februari 2002
- JOUSTRA - Ybeltje - 26 februari 2002
- KARDOL - Hendrik - 26 februari 2002
- KLIJNSTRA - Hotsche - 27 februari 2002
- LOONSTRA - Jan - 26 februari 2002
- MIEDEMA - Hendrika - 26 februari 2002
- NAGTEGAAL - Ida - 26 februari 2002
- ODINOT - Regina - 26 fefruari 2002
- STEIGSTRA - Sijke - 27 februari 2002
- WEILAND - Tjitske - 27 februari 2002
- YPMA - Sjoerd - 25 februari 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ANDRIES - Albertina Hillechiena
* 16 juni 1919 Groningen
+ 27 februari 2002 Leeuwarden
weduwe van Pieter FOLKERTSMA sinds 7 juni 1998
Crematie 4 maart Goutum

BAERSELMAN - Wilhelmina Johanna (Willemtien)
* 5 mei 1944 Veldhoven
+ 25 februari 2002 Heerenveen
Crematie 2 maart Heereneen

BIJKER - Jacob (Jaap)
* 24 januari 1934 Gorredijk
+ 26 februari 2002 Heerenveen
Griet MEESTER sedert 44 jaar
Crematie 2 maart Heerenveen

BOER de - Adriana
* 83 jaar
+ 27 februari 2002 Ureterp
weduwe van Oebele van der MEULEN sinds 21 februari 1987
Crematie 4 maart Goutum

HAZENBURG - Aaltje
* 85 jaar
+ 26 febrari 2002
Ev Willem MARTENS

HEIDBUURT - Janna
* 3 oktober 1926 Buitenpost
+ 25 februari 2002 Groningen
Begrafenis 1 maart Groningen

HELFFERICH - Wietze
* 23 december 1926 Hoarnstersweach
+ 27 februari 2002 De Himrik
Ev Margje de GRAAF sedert 48 jaar
Begrafenis 4 maart de Himrik

HOFSTRA - Zwaantje
* 90 jaar
+ 26 februari 2002 Nij Beets
weduwe van Albert ZWERVER sinds 31 mei 1997
Crematie 2 maart Goutum

HUITEMA - Tjerkje
* 27 juni 1903 Hidaard
+ 27 februari 2002 Bolsward
Begrafenis 4 maart Roodhuis

JOUSTRA - Ybeltje
* 22 fenruari 1903
+ 26 februari 2002
weduwe van Maurits Klaas YPMA simds 24 november 1981
Begrafenis 2 maart Franeker

KARDOL - Hendrik
* 24 december 1909 Waardenburg
+ 26 februari 2002 Harlingen
weduwnaar van Johanna Janna van OMMEREN
Begrafenis 2 maart Franeker

KLIJNSTRA - Hotsche
* 23 september 1915 Warns
+ 27 februari 2002 Koudum
weduwe van Tjeerd STELLINGWERF sinds 16 november 1991
Begrafenis 2 maart Workum

LOONSTRA - Jan
* 78 jaar
+ 26 februari 2002 St-Annaparochie
weduwnaar van Grietje SCHUURMANS sinds 28 november 1997
Begarfenis 2 maart St-Annaparochie

MIEDEMA - Hendrika
* 87 jaar
+ 26 februari 2002 Dokkum
weduwe van Wietse WIERSMA sinds 20 november 1988
Begrafenis 2 maart Damwoude

NAGTEGAAL - Ida
* 16 mei 1909 Hollum-Ameland
+ 26 februari 2002 Hollum-Ameland
weduwe van PIET HOFKER sonds 29 mei 1987
Begrafenis 1 maart Hollum-Ameland

ODINOT - Regina
+ 26 fefruari 2002 Sommiéres (Fr.)
Ev Tjerk W. BAKKER

STEIGSTRA - Sijke
* 5 februari 1925
+ 27 februari 2002 Leeuwarden
weduwe van Arjen SIJBESMA sinds 5 januari 1992
Crematie 2 maart Goutum

WEILAND - Tjitske
* 90 jaar
+ 27 februari 2002 It Hearrenfean
gehuwde naam: BERGSMA
Crematie 2 maart Heerenveen

YPMA - Sjoerd
* 75 jaar
+ 25 februari 2002 Hilversum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


This thread: