GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-03 > 1015537658


From: "Virelco" <>
Subject: Re: Roepnaam
Date: Thu, 7 Mar 2002 22:47:38 +0100
References: <a688hd$t70$1@reader05.wxs.nl>


Een veel voorkomend raadseltje uit West-Vlaanderen:

In mijn stamboom vond ik van meerdere personen dat de pastoor ze de ene keer
Leonardus noemde, de andere keer Giselenus. De oorzaak is dat die kerels in
het West-Vlaams zichzelf Leijn of Gheleijn heetten, Leijn kan zowel worden
afgeleid van Leonardus als van Giselenus.


Leo Ooijkaas <> schreef in berichtnieuws
a688hd$t70$1@reader05.wxs.nl...
> Hallo genealogen,
> zou iemand met de voornamen Johannes Jacobus, de roepnamen Jan Karel
kunnen
> hebben?
> M.a.w. kan iemand die Jacobus heet, Karel genoemd worden?
> Ik wacht met spanning eventuele reactes.
>
> Leo Ooijkaas
>
>This thread: