GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-05 > 1022618984


From: Hein Vera <>
Subject: Re: Kind van....
Date: Tue, 28 May 2002 22:49:44 +0200
References: <ad05hm$90f$1@scavenger.euro.net>, <9kOI8.1506258$Lj7.51109810@Flipper>


Dat is dus te kort door de boggggt. Kinderen werden tot de leeftijd van
hun communie (een jaar of 12)niet als echten leden van de kerk aangezien
en daarom door de pastoor genegeerd. Er kan dus heel goed sprake zijn
van een kind van 2 of 4 jaar. Let daarbij op het herhalen van dezelfde
namem.

vr.gr. Hein Vera

"André van Tubergen" wrote:
>
> Als er in een begraafregister staat: Kind van ........... zonder verder een
> naam te noemen dan is dat kind blijkbaar nog niet gedoopt. Je kunt er dan
> bijna wel van uit gaan dat het levenloos is geboren of dat het hooguit maar
> enkele dagen heeft geleefd.
>
> Groetjes,
> André

--
die hooch timmeren ende climmen
ende met hunnen gebuere altyt kyven ende primmen?
hoe wel dat se oyck putten en palen
gemeynelyck siet men se declineren en dalen

SRE Ra Hoge- Lage Mierde en Hulsel 4, circa 1590

Medio juli 2002 zullen we naar Moergestel verhuizen. U hoort er dan meer
over.


This thread: