GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-06 > 1023321678


From: "sj" <>
Subject: Re: groningen en genlias
Date: Thu, 06 Jun 2002 00:01:18 GMT
References: <hJuL8.909$Ob5.12064@castor.casema.net>


"P v.d.Holst" <> schreef in bericht
news:hJuL8.909$...
> Ik heb in mijn bestand een aantal huwelijken uit de stad Groningen(voor
> 1850) en oa. Winschoten
> Tot mijn verbasing staan deze niet in Gen lias vermeld. Hoe kan dit ?
>
> Jan Siegers geb Groningen 3/4/1858 tr Winschoten 20-5-1885 Anna
Pieterdina
> Kuipers
> geb Borger 9-5-1859
>
> Harm Siegers ged Groningen 23-11-1768 tr(zijn tweede) 10-2-1828 Helena
> Leissenaar ged groningen 12-6-1789
>
>This thread: