GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-09 > 1032077963


From: Hein Vera <>
Subject: Re: Buurmeester
Date: Sun, 15 Sep 2002 10:19:23 +0200
References: <0tIg9.48014$H6.4463070@zwoll1.home.nl> <3D8367A6.1E6B63B4@chello.nl> <3d841ba5$0$210$ba620e4c@news.skynet.be> <CPWg9.52402$H6.4796526@zwoll1.home.nl>


Geerfd betekend over het algemeen, dat iemand eigen onroerend goed
bezit. Dus geen pachter, maar een eigenaar. Afhankelijk van de situatie
ter plaatse bepaalden dit soort groepen de plaatselijke politiek. Lees
eens: O Moorman van Kappen, De historische ontwikkeling van het
waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en
Bommelerwaarden tot het begin van de negentiende eeuw in Tieler en
Bommelerwaarden 1327-1977 O Moorman van Kappen e.a. Tiel 1977.

vr.gr. Hein Vera

Rian Huiberts wrote:
>
> Buurmeester
> Voor alle duidelijkheid, en ik had dat eerder moeten vermelden, de vele
> buurmeesters onder mijn voorouders komen voor in de Bommelerwaard en de
> Tielerwaard, meer specifiek de dorpen Aalst, Zuilichem, Ammerzoden, Kerwijk,
> Delwijnen. Dit alles speelt in de eind 17 eeuw en de 18e eeuw.
>
> Geërfden
> Ook wordt bij een tweetal van mijn voorouders in de stukken gezegd dat "Hij
> hoorde tot de geërfden van Kerkwijk, die te zijnen huize vergaderden d.d.
> 18-10-1700 en 28-11-1701. Op 22-11-1700 wordt deze persoon als buurmeerster
> gekozen.
>
> Rian Huiberts
>
> "Mathieu Vandenbosch" <> schreef in bericht
> news:3d841ba5$0$210$...
> > Wat verklaard wordt voor Bussum/Naarden heet men in Limburg:
> burgemeester,
> > borgemeester of schatheffer.
> > De gemeenten stonden o.a. in voor het onderhoud van wegen, bruggen,
> > waterlopen, brandbeveiliging, enz. Ze haalden hun inkomsten uit een
> > jaarlijkse heffing op de grond; heffing die hier 'schat' genoemd werd.
> > Vandaar schatheffer. Er zijn nog al wat genealogen die met fierheid dat
> > burgemeesterschap van een voorouder vermelden, alhoewel die meestal met
> > tegenzin die functie 'moest' uitvoeren en vaak vele jaren na zijn
> > schatheffers-jaar nog bezig was geld op te halen bij de wanbetalers. Over
> > het algemeen waren het sukkelaars.
> > Eén burgemeester werd aangesteld door de heer, een ander door de
> > gemeentenaren. Duurtijd van de functie: één jaar. Op de jaarvergadering,
> > januari-februari werd de rekening van het voorbije jaar nagezien, de
> nieuwe
> > burgemeester aangewezen, en de nieuwe schat vastgelegd. De burgemeesters
> > kregen een vergoeding die in de gemeenterekening bij de uitgaven
> omschreven
> > staat als: "burgemeesters schoengeld is..". Of :" Voor zijn gaan en staan:
> > ... "
> > We betwijfelen of dit de functie is waarnaar Rian Huiberts vraagt.
> > Het "Woordenboek van de Nederlandsche Taal" schrijft dat 'buurmeester' in
> > het Zuiden niet bestaat. Of zou het daar 'burgemeester' betekenen?
> > M.Vdb.
> >
> >

--
Die van een vage grond wilt rijke winst betragten,
moet met een zoet geduld en lijdzaemheijd verwagten
de vrugt van zijn vernuft, het voordeel van zijn geld,
door mest en werkzaamheijd in 't dorre zand gestelt.

Isifridus Thijs 1792


This thread: