GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-09 > 1032079186


From: "Mathieu Vandenbosch" <>
Subject: Re: Buurmeester
Date: Sun, 15 Sep 2002 10:39:46 +0200
References: <0tIg9.48014$H6.4463070@zwoll1.home.nl> <3D8367A6.1E6B63B4@chello.nl> <3d841ba5$0$210$ba620e4c@news.skynet.be> <CPWg9.52402$H6.4796526@zwoll1.home.nl> <3D84428B.ACC27AA9@wxs.nl>


In de gemeente rekeningen van de kwartieren gelegen onder Kessenich,
Neeritter en Thorn is zeer duidelijk sprake over een onderscheid tussen
eigenaars; zij die er wonen en zij die er eigendommen hebben en er niet
woonachtig zijn; deze laatsten worden de 'gerfden' genoemd. Er wordt
duidelijk onderscheid gemaakt tussen 'gerfden' en inwonende eigenaars.
M.Vdb.
This thread: