GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-09 > 1032267464


From: "André van Tubergen" <>
Subject: Re: Aanmelding conform Wet Bescherming Persoonsgegevens
Date: Tue, 17 Sep 2002 14:57:44 +0200
References: <gtrh9.83622$48.10868580@zwoll1.home.nl> <000001c25e1d$1bf37dc0$0200a8c0@mshome.net>


>
> Concrete vraag is, moet ik mijn genealogien die ik op het web zet
> aanmelden?
>

In het laatste nummer van het kwartaalblad van het Centraal Bureau voor
Genealogie staat op bladzijde 76 en 77 een artikel genaamd "Genealogie en
bescherming persoonsgegevens".
Voor een bestand zonder levenden en een bestand met levenden voor alleen
persoonlijk gebruik is geen enkele toestemming nodig.
Voor alle andere gevallen moet je in ieder geval aan betrokkekene het
melden, inzage/corectie toestaan en toestemming vragen.
Een meldingsplicht aan het CBP is van toepassing voor een uitwisseling met
derden en een publicatie op het internet. Een publicatie in druk behoeft
niet een het CBP gemeld te worden.

Groetjes,
AndrThis thread: