GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-09 > 1032271555


From: "André van Tubergen" <>
Subject: Re: Aanmelding conform Wet Bescherming Persoonsgegevens
Date: Tue, 17 Sep 2002 16:05:55 +0200
References: <gtrh9.83622$48.10868580@zwoll1.home.nl> <3d8730bb$0$13214$e4fe514c@dreader4.news.xs4all.nl>


"Arie" <> schreef in bericht
news:3d8730bb$0$13214$...
> Aanvullend nog even dit: Kan iemand mij ook nog even het betreffende
> wetsartikel en de van toepassing zijnde passage van de memorie van
> toelichting geven. Het lijkt mij zo'n ongelofelijk sterk verhaal, wederom
> met uitzondering van nog levende personen.

Besluit betreft alleen over nog levende personen.
Over niet meer in leven zijnde personen mag je zonder enige verantwoording
alles publiceren.
Zie voor Meldingbesluit Wpb (let op dat het geheel overgenomen wordt):

http://wetten.sdu.nl/cgi-bin/showlaw/vkey=W6412B1/flags=-/pos=2/session=anon
/type=plane/query=2/action=frame/checksum=fd87d382d60996a9
7ddb121fcec012bd

Zie voor wet bescherming persoonsgegevens (ook het geheel overnemen):

http://wetten.sdu.nl/cgi-bin/linklaw/vkey=W6412B1/pos=2/session=anonymous@3A
6502757644/type=plane/wkey=W6201/query=2/checksum=fd87d382d60996a97ddb121fce
c012bd

Sterkte met het lezen hiervan, vooral dat laatste is een heel verheel.

Groetjes,
AndrThis thread: