GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-09 > 1032546155


From: "Eddy Landzaat" <>
Subject: Re: Aanmelding conform Wet Bescherming Persoonsgegevens
Date: Fri, 20 Sep 2002 20:22:35 +0200
References: <gtrh9.83622$48.10868580@zwoll1.home.nl> <amdl0f$913$1@reader12.wxs.nl>


"Bob Coret" <> schreef in bericht
news:amdl0f$913$1@reader12.wxs.nl...
<knip>
> Voor wie meer wil lezen of genealogie en privacy nog een nuttige
site over
> dit onderwerp:
> http://www.genealogyprivacy.org/
>
> Met vriendelijke groet,
> Bob Coret

Zonder beledigend te willen worden, lijkt deze site mij alleen maar
paniekzaaierij! Ik heb niet de indruk dat dit voorontwerp gesteund
wordt door echt grote organisaties, zoals de NGV of de VVF.

In de praktijk kan geen enkel persoon aan deze gedragscode voldoen,
want conform deze gedragscode is zelfs een discussie in de trein al
illegaal... Deze gedragscode is niet realistisch, aangezien er gewoon
geen mogelijkheden zijn om er aan te voldoen.

Eddy LandzaatThis thread: