GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-09 > 1033227898


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 sept. 2002
Date: Sat, 28 Sep 2002 17:44:58 +0200


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van zaterdag
28 september 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** VERJAARDAGEN **

- v. Waarden-Douma, Betje - 90 jaar -
30 sept. 2002 - Heerenveen

** HUWELIJKEN **

- Velstra, Hidzer & Weurman, Bianca - 25 sept. 2002 -
- Schoondorp, Marc & Koen. Astrid, 27 sept. 2002- Langezwaag

** DANKBETUIGINGEN - 40 jarig huwelijk **

- Wiersma, Jan en Attje - Parrega

** JUBILEA **

- Visser, Jentsje & de Jong. Tine - 50 jaar getrouwd -
16 okt. 2002 -

** GEBOORTE **

- Arjen, zoon van Simon de Vries en Eline Lettinga -
26 sept. 2002 - Koarnjum
- Herre, zoon van Wybe en Liesbeth Cnossen-Delfsma -
23 sept. 2002 - Gauw
- Jacob Bart, zoon van Sake Krol en Elizabeth Wiersma -
26 sept. 2002 - Berlikum
- Sven, zoon van Frans Nutterts en Renny Visser -
22 sept. 2002 - Wolvega
- Bram, zoon van Gerard-Jan en Paula Roorda -
26 sept. 2002 - Beetsterzwaag
- Jitske, dochter van Wieke en Rudolph Kamsma-Heida -
21 sept. 2002 - Grou
- Pieter Ruurd, zoon van Jelle en Thea Miedema-de Haan -
20 sept. 2002 - Franeker
- Kobus Paulus, zoon van Dominicus Hettinga en Gaby Egging -
25 sept. 2002 Hilaard
- Martha Renske, dochter van Jan en Renske Stuiver-Brandsma -
20 sept. 2002 - Wytmarsum
- Anna, dochter van Jorrit en Evelien Bonnema-Fokkema -
25 sept. 2002 - Ljouwert
- Sybrit Atty, dochter van Rendert Algra en Ymy Siet Anema -
25 sept. 2002 - Jobbega
- Lolke Anne, zoon van Anno Wytsma en Nadine Veenstra -
24 sept. 2002 - Jirnsum
- Anthe Marise, dochter van Marten Stok en Mathilda Wijma -
12 sept. 2002 - Goutum
- Jorret, zoon van Arie en Hendrika de Breejen- van der Heide -
23 sept. 2002 - Arum
- Elke, dochter van Dennis van Opzeeland en Petra Hofstra -
21 sept. 2002 - Luxwoude

** IN MEMORIAM **

- Hes, Sanne - 29 sept. 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Althuisius-v.d. Veen, Gaeltje -
- de Vries-Inia, Geertje - Leeuwarden
- Draijer, Pieter Watze - Koudum
- Feenstra, Jacob (Jappie) -
- Groenewoud-Luyckx, Alida Ettje - Leeiwarden
- Jaarsma, Freerk C. - Tsjummearum
- Kamminga, Kees - Donkerbroek
- Koopmans, Pieter - Dokkum
- Otter, Piet -
- van Keulen-Terpstra, Ymkje - Joure
- Veltman, Eddy -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOUMA - Jouke - 26 sept. 2002
- GREVELING - Aaltje - 26 sept. 2002
- HENDRIKS - Berendina Hendrika (Bep) - 26 sept. 2002
- van KASTEEL - Coenraad - 26 sept. 2002
- LAP - Wopke - 26 sept. 2002
- van der SCHAAF - Alida Tallina - 16 sept. 2002
- SELVIUS - Egbert - 27 sept. 2002
- STIENSTRA - Jacob - 24 sept. 2002
- THIBAUDIER - Piet - 26 sept. 2002
- TUINSTRA - Berber - 25 sept. 2002
- van der WEST - Louw - 27 sept. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOUMA - Jouke
* 31 aug. 1916
+ 26 sept. 2002 Workum
Ev Catharina de JONG sedert 61 jaar
Begrafenis 30 sept. Workum

GREVELING - Aaltje
* 92 jaar
+ 26 sept. 2002 Drachten
weduwe van Tjeerd van der WERFF sinds 7 sept. 1968
Begrafenis 1 okt. Lekkum

HENDRIKS - Berendina Hendrika (Bep)
* 8 febr. 1945 Hoenderloo
+ 26 sept. 2002 Franeker
Ev Hans WREKENHORST
Crematie 1 okt. Goutum

van KASTEEL - Coenraad
* 2 febr, 1920 Utrecht
+ 26 sept. 2002 Sneek
Ev Irmgard TARGASCHEWSKI
Crematie 1 okt. Heerenveen

LAP - Wopke
* 27 april 1951
+ 26 sept. 2002 Kollum
Ev Aukje DIJKSTRA
Begrafenis 1 okt. Oudwoude

van der SCHAAF - Alida Tallina
* 17 mei 1920 Beetgum
+ 16 sept. 2002 Memphis, Tennessee USA
weduwe van Willem GREYDANUS sinds 21 april 2001

SELVIUS - Egbert
* 4 dec. 1931 Harlingen
+ 27 sept. 2002 Leeuwarden
Ev T. de VRIES sedert 41 jaar
Begrafenis 2 okt. Oenkerk

STIENSTRA - Jacob
* 48 jaar
+ 24 sept. 2002 Vianen
Begrafenis 1 okt. Menaldum

THIBAUDIER - Piet
( 12 april 1925 Harich
+ 26 sept. 2002 Lemmer
Ev Hendrika Agnes de JONG sedert 50 jaar
Begrafenis 1 okt. Harich

TUINSTRA - Berber
* 9 april 1924 Hallum
+ 25 sept. 2002 Nieuwegein
Ev Douwe SANDSTRA

van der WEST - Louw
* 72 jaar
+ 27 sept. 2002 Kootstertille
Ev. W. HAAK
Begrafenis 1 okt. Twijzelerheide

** AANVULLINGEN 27-09-2002 **

ZEINSTRA - Martha Johanna Maria
* 21 april 1917 Dantunawoude
+ 25 sept. 2002 Bolsward
Ev J.L. KREKELAAR
Begrafenis 1 okt. Bolsward


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


This thread: