GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-10 > 1033860944


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 5 okt. 2002
Date: Sun, 06 Oct 2002 01:35:44 +0200


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van zaterdag
5 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** DANKBETUIGINGEN - 55 jarig huwelijk **

- Boorsma-Wilkens, Jan en Gryt - Wergea

** JUBILEA **

- Visser, Jnetsje & de Jong, Tine - 50 jaar getrouwd -
26 okt. 2002 -

** GEBOORTE **

- Hylke Age, zoon van Age en Siemone de Jong-Brouwer -
19 sept. 2002 - Jirnsum
- Maud, dochter van Robert-Jan Gerritsen en Rita Jorna -
23 sept. 2002 - Stiens
- Remco Pieter. zoon van Gerrit en Jelly Venema-Boonstra -
30 sept. 2002 - St. Jabik
- Wibo Cornelis, zoon van Eelkje Agema en Jan Draaisma -
20 juli 2002 - Franeker
- Jello Menno, zoon van Arie Zeilstra en Wilma Stelpstra -
27 sept. 2002 - Leeuwarden
- Stoyjan Jens, zoon van Aline Visser en Menno de Jong -
27 ept, 2002 - Oudega (Sm.)
- Fardau Catharina, dochter van Jarig Jan Odinga en Linda
Meijer - 28 sept. 2002
- Silke, sochter van Pier Meidertsma en Marijke Talsma -
3 okt. 2002 - Leeuwarden
- Sytse, zoon van Mariska de Boer en Arnold Hoekstra -
27 sept. 2002 - Beers
- Anna Martzen (Amarenz), dochter van Thom en Detsje Ringa -
28 sept. 2002 - Nieuwegein
- Jan, zoon van Leo en Wikje Sijbranda-de Boer -
1 okt. 2002 - De Hommerts
- Maaike Anna, dochter can Marco en Gretha Hoogland-Bosgra -
30 sept. 2002 - Veenwouden
- Britt, dochter van Maria Bijma en Douwe de Vries -
2 okt. 2002 - Leeuwarden
- Jorrit, zoon van Anita Fokkens en Kees Kiestra -
30 ept. 2002 - Tersoal
- Jildou, dochter van Gertrude Piersma en Rienk Visser -
3 okt. 2002 - Heerenveen
- Peter Pier, zoon van Alef en Trienke Rozema-Mulder -
29 sept. 2002 - Suwâld
- Lucas, zoon van Wim en Annefloor Roorda -
26 sept. 2002 - Sneek
- Rick, zoon van Abe Zijsling en Beitsje Breeuwsma -
27 sept. 2002 - Drylts
- Elke, dochter van Dennis van Opzeeland en Petra Hofstra -
21 sept. 2002 - Luxwoude

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Booy, Hendrik - Leeuwarden
- Hamer, Antje - Leeuwarden
- Hiemstra, Petrus Franciscus (Piet) -
- Jansen, Frits - Stiens
- Kooistra, Paulus - Menaam
- Koopman, Albert - Leeuwarden
- Kras, Fokko -
- Kroonen, Pier - Harlingen
- Mollema-van der Heide, Sijmomtje - Beetgumermolen
- Posthumus, Auke - Leeuwarden
- Siebinga-Linstra, Grietje -
- Smit, Hein - Peins
- Spanjer, Andela - Beetgumermolen
- Stelling, Klaas Foppe - Sint Jansgea
- Stieber-Poternan - Johan en Gerda -
- Westra, Andries -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BIJLSMA - Uilke Froukje (Uke) - 2 okt. 2002
- BISSCHOP BOELE - Johan Herma Willem - 2 okt. 2002
- de BOER - Jelke - 3 okt. 2002
- HAZELEGER - Gerrie - 3 okt. 2002
- HOLLEMA - Baukje - 3 okt. 2002
- de JONG - Jan - 3 okt. 2002
- KLIJNSMA - Eelkje - 4 okt. 2002
- LEEFSMA - Herman - 21 sept. 2002
- NAMMINGA - Gerbrig - 3 okt. 2002
- OPHUIS - Froukje - 2 okt. 2002
- van der PLOEG - Jantje - 4 okt. 2002
- van der WAL - Sytze - 4 okt. 2002
- WIELINGA - Hendrik Pieter - 30 sept. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BIJLSMA - Uilke Froukje (Uke)
* 29 sept. 1925 Ureterp
+ 2 okt. 2002 Heerenveen
Ev Geertje SCHAAP
Crematie 7 okt. Heerenveen

BISSCHOP BOELE - Johan Herma Willem
* 9 mei 1932 Heerlen
+ 2 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Liesbeth EDENS
Begrafenis 9 okt. Burgum

de BOER - Jelke
* 27 maart 1940
+ 3 okt. 2002 Harlingen
Ev Atje BEKKEMA
Begrafenis 9 okt. Drachtster Compagnie

HOLLEMA - Baukje
* 59 jaar
+ 3 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Hemmo MULDER sinds 23 juni 1978
Begrafenis 8 okt. Harkema

de JONG - Jan
* 22 jan. 1927
+ 3 okt. 2002 Molkwerum
weduwnaar van Holk van der MEER sinds 22 jan. 1991
Begrafenis 7 okt. Molkwerum

HAZELEGER - Gerrie
* 58 jaar
+ 3 okt. 2002 Heerenveen
gehuwde naam: KINGMA

KLIJNSMA - Eelkje
* 88 jaar
+ 4 okt. 2002 Joure
weduwe van Klaas GRONDSMA sedert 15 aug. 1970
Begrafenis 9 okt. Joure

LEEFSMA - Herman
* 78 jaar
+ 21 sept. 2002 Laguana Hills - Californie (USA)
weduwe van Leni ... sinds 17 juli 2002

NAMMINGA - Gerbrig
* 26 aug, 1927
+ 3 okt. 2002 Ljouwert
weduwe van Ane IDSINGA sinds 22 aug. 1974
Begrafenis 8 okt. Leeuwaarden

OPHUIS - Froukje
* 30 sept. 1949
+ 2 okt. 2002
gehuwde naam: v.d VEEN
Begrafenis 7 okt. Harkema

van der PLOEG - Jantje
* 21 maart 1923
+ 4 okt. 2002
weduwe van Lieuwe van der LEIJ
Begrafenis 9 okt. Leeuwarden

van der WAL - Sytze
* 17 juli 1933 de Pein (Sm.)
+ 4 okt. 2002 It Hearrenfean
Ev Jetty de GOEDE
begrafenis is in besloten kring

WIELINGA - Hendrik Pieter
* 9 maart 1919
+ 30 sept. 2002
Ev Anna DAS sedert 61 jaar
Crematie is in besloten kring

** AANVULLINGEN 04-10-2002

OUD - Anna Theresia
* 30 okt. 1927
+ 3 okt. 2002 Buren Ameland
Ev. Willem MOLENAAR
Begrafenis 7 okt. Buren Ameland


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


This thread: