GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-10 > 1034371104


From: Dick <>
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 11 okt. 2002
Date: Fri, 11 Oct 2002 23:18:24 +0200


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van dag
oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van vrijdag 11 oktober 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** JUBILEA **

- Dijkstra, Kornelis & van der Woude - Tine - 50 jaar
getrouwd - 12 okt. 2002 - Drachten *DC

** GEBOORTE **

- Hanna Pietje. dochter van Jan van der Zee en Agaath
de Lang - 4 okt. 2002 -
- Mark, zoon van Gerard en Mariska Haitsma-van der Zee -
9 okt. 2002 - Balk
- Adyra Giola, dochter van Bauke Suyse Roelevink en Joyce
Loeaine van der Veen - 8 okt. 2002 - Leeuwarden

** IN MEMORIAM **

- Kramer, Pieter - 11 okt. 1998-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bosma, Grietje - Drachten
- Krottje, Paulus - Hallum
- Slob-Klos, Jantje - Heerenveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- AARNOUT - Reina - 10 okt. 2002
- BERGSMA - Anke Emelia - 10 okt. 2002
- BOERSMA - Grietje Lucia Sophia (Griet) - 9 okt. 2002
- HAARSMA - Grietje - 9 okt. 2002
- van der HEIDE - Tjitske - 9 okt. 2002
- HOLWERDA - Lieuwe - 9 okt. 2002 *DC
- HOOGENBOOM - Cees - 8 okt. 2002 *DC
- KOOISTRA - Wietske - 9 okt. 2002
- MINNEMA - Rigtje Jantje - 9 okt. 2002
- OOSTWOUD - ? - 8 okt. 2002 Akkrum (geen details)
- PIETERSMA - Klaske - 9 okt. 2002
- PLAT - Frans - 9 okt. 2002
- POSTMUS - Janke - 9 okt. 2002
- RINSMA - Albertus - 9 okt. 2002
- van der SCHAAF - Taeke (Theo) - 7 okt. 2002
- SCHOTANUS - Joukje - 9 okt. 2002
- de VRIES - Jeltsje (Jai) - 9 okt. 2002
- van der WILT - Dirk Ferdinand - 9 okt. 2002
- ZORGDRAGER - Zayana Jean - 8 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

AARNOUT - Reina
* 43 jaar
+ 10 okt. 2002 Goutum
Ev Willem van der BOS
Crematie 14 okt. Goutum

BERGSMA - Anke Emelia
* 3 jan. 1925 Koudum
+ 10 okt. 2002 Makkum
weduwe van Jacob BOSMA sinds 24 okt. 1992
Begrafenis 14 okt. Makkum

BOERSMA - Grietje Lucia Sophia (Griet)
* 18 sept. 1924 Kolllum
+ 9 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Auke ATTEMA sinds 53 jaar
Begrafenis 14 okt. Leeuwarden

HAARSMA - Grietje
* 29 juli 1916 Deinum
+ 9 okt. 2002 Grou
weduwe van Eeltje BORGER sinds 5 febr. 1951
Crematie 14 okt. Goutum

van der HEIDE - Tjitske
* 9 dec. 1924
+ 9 okt. 2002 Oosterwolde
weduwe van Heerke Jan BETTEN sinds 5 juni 1962
Begrafenis 14 okt. Oosterwolde

HOOGENBOOM - Cees *DC
* 22 nov. 1945
+ 8 okt. 2002 Drachten
Crematie is in besloten kring

HOLWERDA - Lieuwe *DC
* 27 april 1920 Nes (W.D.)
+ 9 okt. 2002 Drachten
Ev F. KOPMANS
Begrafenis 14 okt. Drachten

KOOISTRA - Wietske
* 5 aug. 1955 Dronrijp
+ 9 okt. 2002 Dronrijp
Ev Jan LEIJENAA sinds 28 jaar
Crematie is in besloten kring

MINNEMA - Rigtje Jantje
* 8 dec. 1911 Ternaard
+ 9 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Roel WEISTRA sinds 26 jan. 1967, eerder van
Haye BOSMA
Begrafenis 12 okt. St. Jacobiparochie

PIETERSMA - Klaske
* 85 jaar
+ 9 okt. 2002 Burgum
weduwe van Folkert H. HAARSMA sinds juli 2000
Crematie 14 okt. Goutum

PLAT - Frans
* 10 sept. 1924 Franeker
+ 9 okt. 2002 Franeker
Ev A. A. ELSINGA
Begrafenis 14 okt. Franeker

POSTMUS - Janke ( 104 jaar)
* 1 juli 1898 Leeuwarden
+ 9 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Taede TERPSTRA
Crematie 14 okt. Goutum

RINSMA - Albertus
* 24 april 1933
+ 9 okt. 2002
weduwnaar van Bettie KERKHOF sinds 17 juli 1985
crematie 14 okt. Goutum

van der SCHAAF - Taeke (Theo)
* 8 juni 1919 Hennaarderadeel
+ 7 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Gé de WOLDE sinds 57 jaar
Crematie was in besloten kring

SCHOTANUS - Joukje
* 18 nov. 1915
+ 9 okt. 2002 Joure
gehuwde naam: REITSMA
Crematie 12 okt. Heerenveen

de VRIES - Jeltsje (Jai)
* 29 dec. 1917 Warns
+ 9 okt. 2002 Koudum
Ev Harmen FEENSTRA
Begrafenis 14 okt. Hemelum

van der WILT - Dirk Ferdinand
* 16 april 1934 Utrecht
+ 9 okt. 2002 Olderbekoop
Ev Mieke LOGGER
Crematie 14 okt. Heerenveen

ZORGDRAGER - Zayana Jean
* 26 maart 1999
+ 8 okt. 2002

** AANVULLINGEN 10-10-2000 **

BRANDSMA - Alie
* 5 jan. 1940
+ 9 okr. 2002 Joure
Ev Bram BRANSMA sedert 44 jaar
Begrafenis 14 okt. Joure


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink

http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


This thread: