GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-12 > 1039128900


From: Harm Selling <>
Subject: Re: Schoolbank.nl niet meer gratis
Date: Thu, 05 Dec 2002 23:55:00 +0100
References: <asn16c$k9u$1@news.hccnet.nl> <n9NH9.800891$F9.30391629@Flipper> <2oPH9.253$x02.400@amstwist00>


On Thu, 05 Dec 2002 22:18:26 +0100, Enno Borgsteede
<> wrote:

>En dan deze nog:
>
>4.5 Je staat ons toe al jouw bijdragen aan de Site ten allen tijde te
>gebruiken en verleent ons daartoe een onbeperkte, niet opzegbare eeuwig
>durende exclusieve licentie die in stand blijft ook voorzover je niet
>meer als lid aan de Site mocht deelnemen, waarbij het begrip “gebruiken”
>op te vatten is in de meest ruime zin van het woord, waarbij
>bijvoorbeeld, doch,niet daartoe beperkt gedacht moet worden aan
>verveelvoudiging, verspreiding, verdere openbaarmaking.
>
>Volgens mij zit de eigenaar van die site behoorlijk fout, want dit gaat
>tegen alle regels van privacy in.

Als je citeert, citeer dan volledig en niet slechts die stukken die
een site verdacht maken.

Voor de goede orde:

3.3 De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te
zien door derden en/of mede leden en zullen niet zonder jouw
toestemming overgedragen worden aan derden of aan wie dan ook behalve
indien:
Wij hiertoe wettelijk verplicht mochten worden of indien dit
noodzakelijk is om de rechten van onze leden of van ons te beschermen.

3.4 De door jou opgegeven informatie kan gebruikt worden om
commerciële boodschappen specifiek op jou te richten en informatie
over jou kan gedeeld worden met reclamemakers, partners, sponsors en
andere partijen. Het gaat hier echter slechts om algemene informatie
die niet tot jou persoonlijk te herleiden is, tenzij je na verzoek
onzerzijds daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
Mocht je er echter geen prijs op stellen dat algemene informatie als
bedoeld gedeeld wordt in de zin en met de gevolgen als hiervoor
vermeld, dan adviseren wij je, je niet te laten registreren, in welk
geval gebruik van onze site echter uitgesloten is. Registreer je je
toch, dan moet je ermee rekening houden dat we jouw gegevens zullen
gebruiken in de zin als hiervoor bedoeld en daarop geen uitzonderingen
voor jou zullen maken.


Harm Selling

Genealogie in Groningen
http://www.genealogiegroningen.nl


This thread: