GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-12 > 1041080577


From: Sytze Stel <>
Subject: Re: Datum avondmaal
Date: Sat, 28 Dec 2002 14:02:57 +0100
References: <e67129bf.0212270520.318627eb@posting.google.com>


In article <>, Richard
<URL:mailto:> wrote:
> Hallo medezoekers
>
> Uit een lidmatenboek haal ik het gegeven dat mijn voorvader Schelte
> Klases de Haan tijdens het Avondmaal op 1? ??tober 1797 is toegelaten
> tot lidmaat te Farmsum (ligt bij Delfzijl). De exacte datum gaat
> schuil achter een inkt- of vochtvlek. Er is maar één maand die op
> tober eindigt, dus daar zet ik october.
>
> Mag ik er nu van uit gaan dat zo'n Avondmaal altijd op zondag werd
> gehouden en op de plek van het eerste vraagteken een 5 hoort te staan?
>
> Groeten van Richard
>

Oktober 1 en 15 in 1797 waren zondagen. Het cijfer onder de vlek zal dan
zeker een 5 zijn.
Avondmaal wordt (werd) altijd op zondag vevierd.

M. vr. gr.,

Sytze


--
S.Stel Ganzetrek 2 3766 XE Soest (NL)


This thread: