GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-02 > 1044558071


From: "Frits Derksen" <>
Subject: Mennonieten
Date: Thu, 6 Feb 2003 20:01:11 +0100


Ik ben op zoek naar het volgende artikel uit Jaarboek nummer 45 (1991) van
het Centraal Bureau voor Genealogie:
Ufkes, T. Vlielanders, Friezen en andere Nederlanders te Danzig.
Zeventiende- en achttiende-eeuwse gegevens in het burgerboek en de
geloofsbrieven [met biografische gegevens].

Heeft iemand dit jaarboek in zijn/haar bezit en zo ja, zou ik (uiteraard
tegen vergoeding) een kopie van dit artikel kunnen krijgen?

Ik ben tevens op zoek naar informatie (bijv. een passagierslijst) van een
schip genaamd "De Zaaier", waarin Friese Mennonieten rond 1655 een tocht
naar Danzig zouden hebben gemaakt.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Frits DerksenThis thread: