GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-02 > 1045677198


From: "Ronald" <>
Subject: Re: Is alles hier toegestaan?
Date: Wed, 19 Feb 2003 19:01:30 +0100
References: <b2lkdr$t1s$1@news1.tilbu1.nb.home.nl> <B0L3a.4372$481.17899@amstwist00> <3e51beb7$0$150$e4fe514c@dreader8.news.xs4all.nl> <Ksx4a.5166$481.19043@amstwist00> <3e538f56$0$49098$e4fe514c@news.xs4all.nl>


Arie,
Natuurlijk zijn de opstellers van de charters niet helemaal duidelijk
geweest, omdat toen veel minder sprake was van commercie op het net. Het was
toen bijna vanzelfsprekend dat boodschappen waarin sprake was van betaling
of vergoeding niet acceptabel waren. En ik ben met je eens, dat er berichten
zijn, zoals van Herdewich, die gevoelsmatig wel acceptabel zijn. Dat maakt
het ook zo lastig.
Overigens schrijf je:
""Aangezien ik wel precies wil weten waar het over gaat heb ik de charters
zoals hier gepubliceerd van soc.genealogy.benelux en van
soc.genealogy.marketplace eens naast elkaar gelegd en vergeleken.

Onder andere staat er in "benelux" dat zaken die niet in een andere group
(zoals marketplace) thuis horen hier geplaatst mogen worden.
* The soc.genealogy.misc group is for any genealogy-related posting which is
not appropriate for one of the other soc.genealogy.* groups.""

Je haalt hier per ongeluk soc.genealogy.misc en soc.genealogy.benelux door
elkaar heen. Dus "zaken die niet in soc.genealoguy.benelux thuishoren, mogen
in soc.genealogy.misc geplaatst worden."

mvg
Ronald Blancke


"Arie" <> wrote in message
news:3e538f56$0$49098$...
> Aangezien ik wel precies wil weten waar het over gaat heb ik de charters
> zoals hier gepubliceerd van soc.genealogy.benelux en van
> soc.genealogy.marketplace eens naast elkaar gelegd en vergeleken.
>
> Onder andere staat er in "benelux" dat zaken die niet in een andere group
> (zoals marketplace) thuis horen hier geplaatst mogen worden.
> * The soc.genealogy.misc group is for any genealogy-related posting which
is
> not appropriate for one of the other soc.genealogy.* groups.
>
> En in "marketplace" staat er onder andere":
> * Commercial announcements of new releases of products and/or services
> related to genealogy.
> * Short informative commercial product descriptions.
>
> Dat zou duidelijk zijn ware het niet dat in "benelux" ook nog staat:
> * Announcements (special events; new products and services, etc);
>
> En dat maakt de zaak dus weer erg verwarrend. Want waar het dus in feite
om
> gaat betreffende "new products and services" is de vraag "wat is wel en
wat
> is niet commercieel?"
>
> Een paar voorbeeldjes:
> 1.Bij een bericht over Aldfaer mag het duidelijk zijn dat dat
> niet-commercieel is, immers er wordt geen vergoeding gevraagd. De zaak is
> gratis te downloaden.
>
> 2.Bij de kwestie "Harderwijk" is er wellicht discussie mogelijk of dit nu
> wel of niet commercieel is. Waarschijnlijk is het daar zo dat als er al
iets
> aan "verdiend" wordt het neer zal komen op genoeg Eurootjes voor een
rondje
> bier voor de bewerkers en dat gun ik ze van harte.
>
> 3.In het geval van www.lansingh.net waarvan regelmatig wordt gemeld dat er
> een update heeft plaatsgevonden afficheert deze zichzelf met "Boeken en
> prentbriefkaarten geschiedenis, genealogie en topografie" en op die hele
> site is verder niets van een stamboom, genealogie, kwartierstaat of wat
dan
> ook te vinden. Het aldaar te koop aanbieden van boeken en ansichtkaarten
is
> naar mijn mening wel degelijk een commercile activiteit. Immers, die
boeken
> en ansichtkaarten hebben een hele duidelijke handelswaarde. We weten denk
ik
> allemaal wel wat er op antiek-, boeken- en curiosamarkten voor prijzen
voor
> (oude) ansichtkaarten en boeken worden gevraagd. Deze aanbieder biedt ze
> echt niet aan tegen portoprijs dus is er naar mijn mening duidelijk sprake
> van commercie.
>
> Laat ik voorop stellen dat het mij allemaal niet stoort wat er aan
> dergelijke zaken wordt gepost. Soms brengt het mij weer op een idee voor
> verdergaand onderzoek dus da's alleen maar mooi meegenomen. Maar nu even
de
> voorbeelden 1-2-3 langs:
>
> ad 1 Daar hoor ik niemand over klagen. Hooguit in de zin van "was dat er
> maar eerder geweest". Maar dus geen geklaag over commercie.
>
> ad 2 Tja, als je dat commercieel wilt noemen? Maar in ieder geval ontstond
> daar dus een "levendige" discussie over die (bijna) tot het opstappen van
> een paar gewaardeerde groepsleden leidde.
>
> ad 3 Zoals ik al eerder stelde, vreemd genoeg hoor ik niemand over de
> commercile activiteiten van deze site klagen.
>
> Ik ben dan ook van mening dat de schuld van de verwarring ligt bij de
> opstellers van de charters. Iets wat ik ze overigens absoluut niet kwalijk
> neem! Wat is er dan aan te doen? Je zou kunnen proberen om de charters aan
> te passen. Maar dat vereist weer een hele discussie want wie bepaalt wat?
De
> hardste schreeuwer of de meerderheid of hoe dan ook? Pragmatisch is denk
ik
> om gewoon het gezonde verstand te laten werken en als iemand vindt dat een
> bericht naar zijn/haar mening geplaatst kan worden in "benelux" dat moet
dat
> maar gewoon mogen en geaccepteerd worden. Echt blokkeren kun je toch
> niemand.
>
> Zo, hopelijk is dit een zinnige bijdrage in de discussie "Is alles hier
> toegestaan".
>
> Vriendelijke groeten,
>
> Arie
> --
> Altijd interesse in de familienamen:
> Kaas: Zeeuws-Vlaanderen voor 1800
> Bos(ch): Harmelen e.o. voor 1662
> (Klein) Haneveld: Achterhoek voor 1800
> ter Maat: Achterhoek en Duits grensgebied voor 1800
>
>
> ---
> Outgoing mail is checked by AVG and Norton and is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
> Version: 6.0.455 / Virus Database: 255 - Release Date: 13-2-03
>
>This thread: