GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-02 > 1046211993


From: "Theo Horsten" <horstent*NO.SPAM*@otenet.gr>
Subject: Re: Nederlandse koopvaardij in WO2
Date: Wed, 26 Feb 2003 00:26:33 +0200
References: <b3gcpa$qgf$1@usenet.otenet.gr> <bBQ6a.421770$481.36216@amstwist00>


"Robert J. Glerum" <> wrote


> Hallo Theo,
>
> Ik heb niet helder of het je te doen is om gewoon veel informatie te
vinden
> over de koopvaardij in WO2 of dat je alleen over de opleidingen meer
> informatie wilt hebben.
>

In dit stadium eerst maar eens die opleidingen, Robert.
Waar het me eigenlijk om gaat is proberen een beeld, een indruk te krijgen
hoe de zeevarenden tijdens de oorlog aan de wal leefden. Ze kregen
natuurlijk ook verlof want je kon bezwaarlijk vijf of zes jaar achter elkaar
doorvaren. Vooral niet onder die omstandigheden. Maar waar brachten ze dat
verlof dan door en hoe?
Er werd dus ook nog gestudeerd, wat - ook weer onder die omstandigheden -
geen sinecure is. Dan moest je toch nog enig vertrouwen in de toekomst
hebben, terwijl ik wt dat velen dat helemaal niet meer hadden.
Wat bezielt je om in een Jappenkamp les te gaan geven en examens af te gaan
nemen? Diplomaformulieren drukken en die fraai gekalligrafeerd invullen. Is
dat uitsluitend een manier om te overleven of zie je het nog helemaal
zitten?

Mijn vader vertrok in oktober 1939 met een schip uit Rotterdam en kwam in
oktober 1945 weer thuis. Ik ben na vele jaren speuren nu zover dat ik zijn
bewegingen in die zes jaar bijna van dag tot dag kan volgen. Ik weet de
schepen, de reizen de havens. Daar kan ik konvooinummers bij zoeken en dan
zien uit hoeveel schepen dat konvooi bestond, wanneer het vertrok en wanneer
het aankwam en of, en zo ja hoeveel, verliezen er werden geleden.
Waren er verliezen, dan kan ik nagaan door welke U-boot een schip werd
getorpedeerd, wie de commandant van die U-boot was en vaak vind ik er dan
ook nog een foto van die commandant bij.

Maar hoe de mensen lfden, hoe mijn vader die zes jaar heeft geleefd, dat
vind ik nergens. Daar moet ik naar raden, terwijl dt me nu juist
interesseert. Ik hoef niet helemaal meer te raden, want het is verbazend wat
"recherchewerk" ook na zestig jaar nog kan opleveren.
Die opleidingen is een stukje van dat recherchewerk, dus vandaar.

Bedankt voor je meedenken.

Groet,

Theo Horsten


This thread: