GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-02 > 1046417843


From: "Luuk Keunen" <>
Subject: * Verhuizing archief van Gorssel
Date: Fri, 28 Feb 2003 08:37:23 +0100


Verhuizing archief van Gorssel
van een onzer verslaggevers

http://www.apeldoornsecourant.nl/regioportal/APC/1,2622,8112-Zoeken-Zoeken!I
narchief!__1467998_,00.html?ArchiefID=1467998

25 FEBRUARI 2003 - GORSSEL - Raadplegers van het openbare archief van de
gemeente Gorssel zullen op korte termijn veelal naar het Stadsarchief
Zutphen moeten. Alle documenten zijn dan verhuisd van het gemeentehuis naar
de nieuwe bewaarplaats. Deels is de collectie al over, het andere gedeelte
moet nog gereed worden gemaakt voor de overdracht.

De kelder in het Gorsselse gemeentehuis waarin nog een deel van het archief
ligt opgeslagen, voldoet niet aan de normen voor een archiefbewaarplaats.
Zowel bouwkundig als klimatologisch schiet de ruimte tekort. Zo ontbreekt in
de kelder klimaatbeheersing.

Forse investeringen zijn nodig om de ruimte te laten voldoen aan de eisen
voor een modern archief. De kosten werden in 1998 al geschat op
honderdveertigduizend euro. Dan nog blijft het risico bestaan van grote
schade aan archieven doordat door het hoge water in de IJssel en het
grondwater de kelder vochtig wordt.

Behalve de hoge kosten is de gemeentelijke herindeling reden voor Gorssel de
archiefruimte niet aan te passen. Het herindelingsplan voorziet in een fusie
van Gorssel met Bathmen en Lochem. Lochem heeft zijn archief al overgebracht
naar Zutphen.

Bovendien speelt ruimtegebrek de bezoekers van het archief in het
gemeentehuis parten. Onder hen zijn leden van de oudheidkundige vereniging
De Elf Marken. Zij kunnen volgens wethouder H. Berends nu nog beperkt
gebruik maken van het archief in het gemeentehuis.

Berends verwacht dat de verhuizing van het overige archief 'binnen weken'
volgt. Voor documenten die mensen direct willen hebben, zullen ze naar
Zutphen moeten. 'Archief dat niet meteen nodig is, kan wellicht in een
dorpskern worden geleverd, om het daar in te zien.'

Een gedeelte van het archief is nog niet gereed voor verhuizing. Er zijn
documenten die van nieten moeten worden ontdaan. Ook moeten stukken worden
verpakt in zuurvrij materiaal. Het Stadsarchief Zutphen wil dit werk doen
voor achtduizend euro (exlusief BTW).

De Provinciale Archiefinspectie gaf de gemeente Gorssel aanvankelijk tot
juli 2002 de tijd om de archieven in eigen huis te bewaren. Volgens Berends
heeft de gemeente in overleg met de inspectie uitstel gekregen.

This thread: