GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-04 > 1049481039


From: "Ben van Rooijen" <>
Subject: Niet te ontcijferen plaatsnaam
Date: Fri, 4 Apr 2003 20:30:39 +0200


Wie kan mij verder helpen met het ontcijferen van een plaatsnaam ?

Het gezin (4) van Rooijen (ver familie) vertrekt op 18-10-1929 volgens een
kopie van het bevolkingsregister Bergen op Zoom naar een plaats, die ik
niet kan ontcijferen/thuisbrengen.
Er staat volgens mij Herini?cern (A). Het volgende is ook mogelijk:
Hiriniscern (A) of Hiriniscem (A) of Herinieern (A).
Het is heel goed mogelijk, dat zij gekmigreerd zijn naar Australik of Japan.
De dichtstbijzijnde familie kan zich zoiets vaag herinneren. Ze zijn niet in
Nederland gebleven, want persoonskaarten ontbreken. In atlassen kan ik (nog)
niets terugvinden.
Ik kan eventueel een scan toesturen.


Met vriendelijke groet,
Ben van Rooijen

e-mail:

homepage: http://home.planet.nl/~benf0000/This thread: