GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-04 > 1050935439


From: "Arie" <>
Subject: Re: Nepridder
Date: Mon, 21 Apr 2003 16:30:39 +0200
References: <3ea3f7ce$0$89793$1b62eedf@news.euronet.nl> <3ea3ff67$0$89808$1b62eedf@news.wanadoo.nl>


<En alleen maar omdat de Duitse Adel officieel niet meer bestaat.

Als dat zo is, hoe hebben ze dan tegen wijlen Prins Claus aangekeken? Vonden
ze dat dan ook een "nepper"? Of is men alleen Roomser dan de Paus als het
niet om de koninklijke familie gaat? Even voor alle duidelijkheid: Ik had en
heb niets anders dan grote achting voor wijlen Prins Claus.

Arie

Altijd interesse in de familienamen:
Kaas: Zeeuws-Vlaanderen voor 1800
Bos(ch): Harmelen e.o. voor 1662
(Klein) Haneveld: Achterhoek voor 1800
ter Maat: Achterhoek en Duits grensgebied voor 1800


---
Outgoing mail is checked by AVG and Norton
Corporate Edition and is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.471 / Virus Database: 269 - Release Date: 10-4-03This thread: