GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-07 > 1057172044


From: "l.j. jansze" <>
Subject: overstappen van FTM naar een ander programma
Date: Wed, 2 Jul 2003 20:54:04 +0200


Momenteel gebruik ik FamilyTreeMaker en ben de upgrade-policy van deze toko
geheel zat. Ik wil dus graag overstappen naar een ander
genealogie-programma. Maar nu dus de vraag welke. Ik ga er vanuit dat bijna
alle programma's de basisfaciliteiten goed op orde hebben.

Een belangrijk punt bij de overstap is een import van de gegevens die ik nu
in FTM heb zitten. Wie kent een genealogieprogramma dat standaard de
mogelijkheid biedt om FTW-bestanden (bestanden van FTM) te importeren?

Teven ben ik genteresseerd in absolute afraders, dus programma's waar ik
verder niet naar hoef te kijken.

Reacties graag naar
This thread: