GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-08 > 1059941067


From: "Mathieu Kunnen" <>
Subject: Families van Wessem 1639-1900
Date: Sun, 3 Aug 2003 22:04:27 +0200


Aan alle genealogisch genteresseerden,

Toon Smeets, de auteur van het onlangs uitgegeven en reeds bijna
uitverkochte boek "Tussen Medardus en knapkoek - Een wandeling door Wessem",
gaf eerder nog een standaardwerk uit over Wessem in beperkte oplage. In
"Families van Wessem 1639-1900" staan de persoonsgegevens uit de registers
van de parochie Sint-Medardus tot 1800, geordend naar de gezinnen. De
registers van de burgerlijke stand van de gemeente Wessem waren verder de
bronnen waaruit geput werd voor de periode 1800-1900.
Van veel gezinnen is bekend waar ze woonden. Ook is van veel inwoners hun
beroep of een eventuele andere bijzonderheid vermeld.

Als er voldoende belangstelling is voor een tweede uitgave zal de auteur de
intussen verzamelde aanvullingen en verbeteringen in de tekst aanbrengen.
Bij een eventuele heruitgave zal het boek alleen door middel van intekening
tegen kostprijs verkrijgbaar zijn (voorlopige raming van de kostprijs: ca.
30 euro).

Genteresseerd?
Stuur dan een e-mail naar de auteur, of telefoneer:
0475-58.13.96. Als de (verbeterde/aangevulde) herdruk er komt krijgt u
bericht en gelegenheid om in te tekenen. Nu uw interesse laten blijken en
pas later intekenen dus !
Naar onze mening: een niet te missen kans om in het bezit te komen van een
waardevolle uitgave !!

Beste groeten,

Mathieu Kunnen, 3640 KinrooiThis thread: