GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-08 > 1061058274


From: (Richard)
Subject: Re: Openbaarheid archieven III
Date: 16 Aug 2003 11:24:34 -0700
References: <72e481d9.0308150319.fdfdf75@posting.google.com> <bhjadc$17a$1@news.hccnet.nl> <5po%a.23293$KF1.309980@amstwist00> <3f3e13de$1@news.wau.nl> <1fq%a.23311$KF1.309928@amstwist00> <3f3e345a$1@news.wau.nl>


"Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com> wrote in message news:<3f3e345a$1@news.wau.nl>...
> Beste Enno,
>
> Op een andere site vond ik de wettelijke kaders:
>
> Beperkingen op de openbaarheid archief gemeente Ezinge
> De overbrenging van de registers van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand
> naar de archiefbewaarplaats geschiedt na respectievelijk 100
> (geboorte-akten), 75 (huwelijkse- en echtscheidingsakten) en 50
> (overlijdensakten) jaar. Dit op grond van artikel 17a, lid 2 van het
> Burgerlijk Wetboek deel I, boek I.
> Stukken betreffende de bevolkingsregisters aangelegd vanaf midden jaren 30,
> de zogenaamde persoonskaarten, zijn volgens artikel 136 en 137 van de Wet
> GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) niet openbaar.
> Verder zijn er enkele dossiers bij akte van overbrenging beperkingen van
> openbaarheid gesteld tot 75 jaar. Vanwege eerbiediging van de persoonlijke
> levenssfeer (ter bescherming van de privacy van nog levende personen).
> Voor de overige stukken geldt de Archiefwet 1995 en zijn derhalve openbaar
> na 20 jaar, mits ze zijn overgebracht naar de gemeentelijke
> archiefbewaarplaats te Winsum.


Hallo,

Een kleine kanttekening: soms duurt het iets langer voordat bepaalde
akten openbaar worden. Ik neem als voorbeeld het huwelijk van de opa
en oma van mijn vrouw. Zij trouwden in 1927, dus 76 jaar geleden. Ik
had dus de goede hoop dat ik de huwelijkse bijlagen gewoon kon
opvragen.
Nee dus, dat kan pas over 5 jaar, als de 'pluk' 1922-1932 openbaar
wordt gemaakt. Tot die tijd kun je alleen een uittreksel bestellen, a
raison van 8,15 euro per pagina.
Soms wil een medewerker van een studiezaal wel eens een oogje
dichtdoen en toestemming geven voor het inzien van een 10-jarentafel
waarvan een deel nog niet openbaar is, maar dat is maar incidenteel.
Sommige archieven hebben ook een transcriptie van latere
10-jarentafels op microfilm, maar ook dat is een geval van geluk
hebben.

Groeten van Richard


This thread: