GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2003-09 > 1063103518


From: "A.G Musquetier" <>
Subject: ! Familieberichten Sneeker Nieuwsblad Augustus 2003
Date: Tue, 9 Sep 2003 12:31:58 +0200


Familieberichten Sneeker Nieuwsblad 07-08-2003

Geboorte:

Ilse Anna-Maria geb. 05-08-2003 IJlst dochter van John MODDERMAN en
Lammertien BOONSTRA

Isa Helena geb. 04-08-2003 Sneek dochter van Klaas en Margot FABER - VAN
WEE


50 jarig huwelijk:

12-08-1953 - 12-08-2003 Cor TAMMINGA en Diny TEENSMA Leeuwarden

Overlijden:

Alida VAN DER VECHT - LOUWE overl. 04-08-2003 Sneek op de leeftijd van 72
jaar, sinds 22-04-2002 weduwe van Harm van der VECHT

Bettie ZWAAGMAN - HOOMANS geb. 11-05-1929 IJlst overl. 03-08-2003 Sneek

Teje Klaaske VAN GOSLINGA- TEIJEMA geb. 24-04-1926 Spannum overl. 31-07-2003
Sneek sinds 1 maart 1982 weduwe van Marten VAN GOSLINGA

Fedde HEIDA geb. 15-05-1925 Ter Idzard overl. 02-08-2003 Sneek, weduwnaar
van Stijntje ELSINGA

Jacoba ADEMA - KLEIN geb. 20-09-1920 Noordwolde, overl. 27-07-2003 Sneek
sinds 03-09-1975 weduwe van Wiebren ADEMA


===============
Familieberichten Sneeker Nieuwsblad 14 Augustus 2003

Geboorte:

Sneek 06-08-2003 Brent zoon van Tjitte en Myranda de JONG.

Hommerts 12-08-2003 Lysbeth Jacoba Elbrich dochter van Piet en Henrita van
der HOEK en zusje van Rimmer Wiebe en Fenna Jenny Esther.

Oosthem 07-08-2003 Wietske Annie dochter van Siebren en Hielkjen de WITTE
en een zusje van Sytze Bram.

Huwelijk:

08-08-2003 Zaandijk Allegonda Elisabeth METZ met Pieter Floris OLY

55 jaar gehuwd:

Fonger WIERSMA en Trijntje WIERSMA BAKKER
19-08-2003 Sneek

Overlijden:

Johannes WALINGA * 08-09-1919 Oudega (W) overl. 13-08-2003 Oudega (W)
sinds 27-02-1990 weduwnaar van Joukje van SLAGEREN

Aukje WITTERMANS overl. 12-08-2003 Sneek in de oudedom van 94 jaar

Pieter Watze de JONG * Ysbrechtum 31-10-1910 overl. 11-08-2003 Bolsward,
sedert 08-03-1995 weduwnaar van Dieuwkjen DOUMA.

Nico WIERSMA Ylst 08-08-2003

Fetje KUIPER - VEENSTRA overl. 09-08-2003 Gaastmeer

Annie GERLOFS - OPPENHUIZEN overl. 11-08-2003 Sneek in de ouderdom van 72
jaar

Gerda van der ZEE , geen data en plaats vermeld

Jan OOST * 06-08-1929 overl. 07-08-2003 Sneek


Familieberichten Sneeker Nieuwsblad 21-08-2003

Geboorte:

Isa geb. 19-08-2003 Sneek dochter van Martin en Bea Lourenz en zusje van
Bram

Huwelijk:

Wiebe de VRIES en Monica SEERDEN Burg. Huw.22-08-2003 Sneek Kerk. Huw. te
IJsbrechtum

50 jarig huwelijk:

Pabe WIERSMA en Dedtje WIERSMA- KOOPMANS 26-08-2003 Sneek

Overlijden:

Lijsbeth de JONG - HIBMA geb. 31-01-1919 Makkum, overl. 14-08-2003 Sneek
sinds 27-02-1984 weduwe van Minne de JONG.

Siep de JONG geb. 20-12-1940, overl. 10-08-2003 Sneek

Johannes WALINGA Oudega (W) 13-08-2003

Jan POSTMA Twellingea 16-08-2003, oud 96 jaar.

Harm van der WERF geb. 23-01-1955 Sneek, overl. 17-08-2003 Sneek

Battie ZWERVER - de JONG geb. 04-01-1943 Sneek overl. 19-08-2003 Sneek

Feikje de BOER - STIENSMA geb. 07-11-1925 Sneek, overl. 17-08-2003 Sneek
sinds 21-06-1998 weduwe van Douwe de BOER.


Jacob POIESZ geb. 10-08-1924 Sneek, overl. 13-08-2003 Sneek

Willem KOOLMOES oud 76 jaar overl. 17-08-2003 Sneek, sinds 05-02-2002
weduwnaar van Froukje de JONG

Geertje Pietje WIERDA oud 67 jaar, overl. 17-08-2003 Sneek


Jansje SPITSE - KOSTER geb. 21-01-1926, overl. 19-08-2003 Sneek, sinds
15-09-1990 weduwe van Berend SPITSE

Familieberichten Sneeker Nieuwsblad 28-08-2003


Geboorte:

Tjitze Hendrik 19-08-2003 Oudega (W) zoon van Klaas en Sietje de JONG -
HOEKSTRA.

Tom 21-08-2003 IJLst zoon van Klaas en Marjan WESTERBEEK - ZEILSTRA

Herre Klaas 13-08-2003 Gaastmeer zoon van G. En B. YKEMA - VLEER

50 jaar gehuwd:

Hans en Tjitske de GROOT - FOPMA te Gau

Overlijden;

Janna de VOS - SLIPPENS geb. 22-05-1914 Sneek, overl. 23-08-2003 Sneek vanaf
17-02-1994 weduwe van Albert de VOS

Hylkje DOTING - van der MEER geb. 07-04-1918 Hitzum, overl. 22-08-2003
sneek sinds 21-08-1986 weduwe van Franke DOTING.

Jan KROES oud 81 jaar overl. 21-08-2003 IJlst vanaf 27-06-1984 weduwnaar
van Jetty MULLER

Jelle van der MEER overl. 23-08-2003 Sneek sinds 21-02-1993 weduwnaar van
Geertje BROERSMA

Gratis scan(s) van deze advertentie(s) via

Heeft U Copieen nodig van akten van b.v. de Burgelijke Stand,
Bevolkingsregisters, D.T.B., Notarissen enz.
van de Friese Archieven kijk dan op


http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopieThis thread: