GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2004-08 > 1092575608


From: "Luuk" < (verwijder LIEVERGEENSPAM)>
Subject: Re: Rare vraag misschien
Date: Sun, 15 Aug 2004 15:13:28 +0200
References: <d606b4e7.0408150426.375c7adc@posting.google.com>


Beste Cisca,

Als een kind nog geleefd heeft na de geboorte, moet er officieel een
geboorte- n overlijdensakte worden opgemaakt, ook al is het kind op het
moment van aangifte al overleden. Uit gesprekken met mensen die tussen 1950
en 1990 een kind kregen dat het niet redde, weet ik echter dat met deze
regels nog wel eens de hand werd gelicht (vaak door het betreffende
ziekenhuis) en dat kinderen die nog een half uur hadden geleefd, toch als
levenloos geboren werden aangegeven of berhaupt niet werden aangegeven. Ik
vermoed dat maar de helft van de doodgeboren en binnen het uur gestorven
kinderen werd aangegeven, en wellicht was dat in voorgaande eeuwen niet
anders. Sommige gemeenten verboden het in de tweede helft van de twintigste
eeuw zelfs dat de begrafenisondernemer een administratie bijhield van
begravingen van doodgeboren kinderen op een stuk ongewijde aarde van de
begraafplaats. Zo zijn deze kinderen dus vaak niet eens terug te vinden in
de bronnen: niet in de burgerlijke stand en niet in begraafadministratie.

gegroet,
Luuk

"Cisca Fransen" <> schreef in bericht
news:...
> Als er in een akte staat of in Genlias
>
> Overlijden van NN Brugman datum 21-02-1899
>
> is het kind dan altijd levenloos geboren ?
> of kan het dan ook zijn dat het kind bijvoorbeeld nog 1 dag geleefd
> heeft en dat als ze aangifte willen doen van geboorte dat het kind net
> is overleden ?
>
> CiscaThis thread: