GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2004-08 > 1092829078


From: "Mathieu Vandenbosch" <>
Subject: Re: Wat is speldegeld?
Date: Wed, 18 Aug 2004 13:37:58 +0200
References: <e67129bf.0408161037.4fc6af13@posting.google.com>


"Richard" <> schreef in bericht
news:...
> Hallo allemaal,
>
> In een akte uit 1689 kom ik de term speldegeld tegen, ......
Uit 'Het Woordenboek der Nederlandsche Taal' onder trefwoord: spilpenning:
3) Geld dat men krijgt of afzondert om het voor zijn genoegens te besteden,
speldengeld. Nog gewestelijk (GALLE). || Spilpenningen: speldegeld, geld,
dat iemand om te verquisten gegeeven werd, WINSCHOOTEN, Seeman. - Drie
soorten voor het menschelijk leven noodige penningen; namelijk: een'
Teerpenning, een' Noodpenning en een' Spilpenning, FOKKE, Verz. W. 3, 128.

M.Vdb.
This thread: