GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-01 > 1106064647


From: "h.a. kleijheeg-meijlink" <>
Subject: Re: Protestants of Joods?
Date: Tue, 18 Jan 2005 17:12:54 +0100
References: <a2231$41ecdf99$3ea652e7$31468@news1.versatel.nl>


Dag\

In Leiden gevonden een Picard die geboren is in 1666 te Sedan.

Ans Meijlink
----- Original Message -----
From: "Herman van der Woude" <>
To: <>
Sent: Tuesday, January 18, 2005 11:06 AM
Subject: Re: Protestants of Joods?


> In news:41ecd10b$0$53807$, schreef
> Ko <>:
> | Vanwege de franse namen denk ik dat de Picards uit Frankrijk kwamen,
> | maar dan waren het protestanten, terwijl er toch veel "Joodse" namen
> | zijn. Of zijn namen als Salomon en Abraham niet per definitie Joods?
> |
> | 11.11.1677 wordt de zoon van Abraham Picard genaamd Johannes geboren.
> | Met als getuige Judith Faux.
> |
> | Verder: Johannes Abrahams Picard komt 1699 met attestatie uit
> | Amerongen.
> |
> | Abraham Emonts Picard trouwt 1673 met Gerritje Lam te Maurik.
> |
> | 23.02.1676 wordt de zoon van Abram Picart geboren, genaamd Emont.
> | Getuige is Salomon Picart.
>
> Het is misschien wel aardig dat je je vraag herhaalt in andere
> bewoordingen, maar daar verandert de beantwoording niet door...
>
> In wezen geef je te weinig informatie: "11.11.1677 wordt de zoon van
> Abraham Picard genaamd Johannes geboren. Met als getuige Judith Faux."
> Waar werd hij geboren? Amerongen? Weet je zeker dat het een
> geboortedatum is of een doopdatum, of de datum van inschrijving in een
> Nederduits Gereformeerd doopboek? Als je het vermoeden hebt dat
> 'Johannes Abrahams Picard' joods zou kunnen zijn, staat er dan geen
> aantekening in dat doopboek, want dat gebeurde in heel veel gevallen
> wel. Heb je eigenlijk wel zelf in dat doopboek gekeken?
>
> "Verder: Johannes Abrahams Picard komt 1699 met attestatie uit
> Amerongen." Dat zou erop kunnen wijzen dat Johannes waarschijnlijk toch
> 'gewoon' Nederduits Gereformeerd gedoopt is. Heb je deze aantekening
> zelf nagekeken in het desbetreffende NG lidmatenboek? En als hij uit
> Amerongen komt, waar wordt hij dan (als lid van de NG kerk)
> ingeschreven?
>
> "Abraham Emonts Picard trouwt 1673 met Gerritje Lam te Maurik." Zelf
> nagekeken in het desbetreffende trouwboek? Getuigen? Aantekeningen? Ook
> joden moesten trouwen in de NG kerk, maar er werd bijna altijd wel de
> aantekening bijgezet dat het om joden ging (of althans om
> andersgelovigen).
>
> "23.02.1676 wordt de zoon van Abram Picart geboren, genaamd
> Emont.Getuige is Salomon Picart." Weer dezelfde vragen: Waar werd hij
> geboren? In dit geval: Maurik? Weet je zeker dat het een geboortedatum
> is of een doopdatum, of de datum van inschrijving in een Nederduits
> Gereformeerd doopboek? Als je het vermoeden hebt dat 'Emont Abrahams
> Picart' joods zou kunnen zijn, staat er dan geen aantekening in dat
> doopboek? En ook nu weer: heb je eigenlijk wel zelf in dat doopboek
> gekeken?
>
> In dat andere 'lijntje' dat je had gestart, schreef ene Richard:
> "Picard, Picart. Désigne le plus souvent celui qui est originaire de
> Picardie, mais parfois aussi un ouvrier se servant d'un pic. A noter
> enfin qu'il peut s'agir aussi d'un toponyme, assez courant dans le
> Massif Central." Vertaald komt het er op neer dat de naam Picart/Picard
> heel goed zou kunnen duiden op Picardië in Noord-Frankrijk (Frans
> Vlaanderen valt er - deels - in en dat was eind 17de eeuw nog behorend
> tot de Spaanse Zuidelijke Nederlanden), maar de naam zou ook kunnen
> duiden op de hanteerder van een 'pic', een pikhouweel, (dus een naam
> afgeleid van een beroep) en in het Frans staat er ook nog dat de naam
> veel voorkomt in het Centraal Massief. Daar voeg ik aan toe dat je ook
> het graafschap Bentheim niet mag uitsluiten. Daarin ligt ten noorden van
> Nordhorn/ten westen van Lingen het plaatsje Alte Picardie en er is (nu
> althans) zelfs een Kanaal Coevorden Alte Picardie.
> Uit het graafschap Bentheim zijn in de tweede helft van de 17de eeuw
> veel mensen naar de Rupubliek vertrokken. Zij waren meestal protestant
> (maar ik kan me in dit verband ook joden voorstellen), die wilden
> ontsnappen aan de bekeringsdrift van de bischop van Munster (in
> Groningen bekend als 'Bommen Berend').
>
> Tenslotte: de namen Salomon en Abraham zijn bijbels. Natuurlijk ook
> joods, maar bijbelse namen waren ook in zwang bij sterk gelovige
> protestanten.
>
> Kortom: voordat je verdere vragen stelt, lijkt het me eerst logisch dat
> je antwoord geeft op mijn tegenvragen. Er is misschien nog veel werk
> voor je te verrichten.
>
> --
> Herman van der Woude
> hvdwoude @ zonnet.nl
> (spaties toegevoegd om SPAM te vermijden / spaces added to avoid SPAM)
>
> ______________________________This thread: