GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-04 > 1113864829


From: Richard van Schaik <>
Subject: Re: hulp gevraagd bij lezen
Date: Tue, 19 Apr 2005 00:53:49 +0200
References: <ebV8e.36488$pU2.26041@amsnews03-serv.chello.com>
In-Reply-To: <ebV8e.36488$pU2.26041@amsnews03-serv.chello.com>


ineke wrote:
> En wie weet wat Jacobi en Bartholomeus Haringen zijn,

Nog eentje dan omdat ik het niet kan laten:
van http://home.planet.nl/~zoete004/bemmelen.htm

102. CLUPEA HARENGUS, Linn.; Clupea Leachii, Yarrell?
DE HARING. Deze soort draagt een zeer groot aantal verschillende namen
bij onze visschers, kustbewoners en vischhandelaars, ontleend aan het
verschil van plaats en van tijd waar en wanneer de voorwerpen gevangen
zijn, aan de meer of mindere ontwikkeling der voortplantingsorganen, enz.
Panharing heeten de voorwerpen uit de Zuiderzee; Steurharing, die welke
nabij de Engelsche kust in oostelijke rigting gevangen worden;
Volzeeharing; Zuiderzeeharing; Kustharing, die welke bepaald aan onze
kusten gevangen worden; Fijnzouten- of Jacobi-haring, welke na St. Jacob
(dat is na 25 Julij), Bartholomei-haring, welke na St. Bartholomeus (dat
is na 24 Augustus), Kruis-Brand-Haring, welke na Kruisverheffing (dat is
na 14 September), Grof-Zouten-Haring, welke tusschen St. Jan en St.
Jacob (dat is tusschen 25 Junij en 25 Julij), Voor- of Gros-haring,
welke voor den geoorloofden tijd gevangen zijn; Jagers-haring, welke het
eerste aan wal gebragt worden. Maatjesharing zijn de voorwerpen zonder
of met slechts zeer weinig ontwikkelden kuit of hom ; Volle haring, die
met geheel ontwikkelden hom of kuit; IJle- Hol- of Schootharing, die na
den rijtijd en het kuitschieten gevangen worden; Kuitzieke- en
,i>Melkzieke-Haring, die de kuit of de »melk” (het sperma) geheel »los”
hebben; Pekelharing of Kaakharing zijn gezouten voorwerpen,
onverschillig waar gevangen; Schakelharing en Zoete haring noemt men de
weinig gezouten voorwerpen. De namen voor de gerookte haring zijn:
Bokken, Bokkum of Bokking, Y-bokking, Zuiderzeebokking, Engelsche
bokking (die in Engeland gerookt, onverschillig waar gevangen is) ,
Diepwaterbokking (die digt nabij de Engelsche kust gevangen is). In
Friesland heet hij Hjerring.

Groeten,

--
Richard van Schaik


www.fmavanschaik.nl


This thread: