GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-04 > 1113898423


From: "C. Staneke" <>
Subject: RE: hulp gevraagd bij lezen
Date: Tue, 19 Apr 2005 10:13:43 +0200
In-Reply-To: <ebV8e.36488$pU2.26041@amsnews03-serv.chello.com>


Hallo Ineke,

Misschien kan dit je verder helpen

Jan Wijnen
Compareerde voor de ondergesz[egde] en Scheepe
der Steede Vlaard[ingen] Jan Maartens
Noorthoek stuurman Arij van Dorp
en Cornelis Prins beijde boodsgezellen
van hier ten Haringvangst uijtgeweest
hebbende en verclaarde aan te brengen
20 lasten haring en daar onder
12 ton Jacobiharing die alle oud ge-
noeg is 2 ton Bartholomeusharing
die alle oud genoeg is 11 last en ..tonne
maatjes en 17 tonne ijlle [?alen?] deresteerende allen
gr: p: allen gev. ge.n en gez[outen] volgens de Ordon-
nantie en karaten en gepan: als in st.erg inne
dezes soowaarlijk Ao actum Vlaardinge
den 10e septemb[er] 1751
G.V. de Re..p

kantlijn:
J.Wijne
al de jacobi
en bartholaa.
betaalt


groeten Kick

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ineke [mailto:]
Verzonden: maandag 18 april 2005 22:58
Aan:
Onderwerp: hulp gevraagd bij lezen

Ik heb op http://ineke.pedete.net twee versie's van een akte gezet, een
grote en een die kleiner is.
Zelf ben ik gekomen tot:

Jan Wijnen
Compareerde voor de ondergetekende Scheepen der Steede Vlaardingen Jan
Maartens Noorthoek stuurman Arij van Dorp en Cornelis Prins
boodsgezellen van hier ten Haringvangst uitgeweest hebbende en
verklaarende aan te brengen 20 lasten haring en daar onder 12 ton
Jacobiharing die alle oud genoeg is 2 ton Bartholomeusharing die alle
oud genoeg is 11 last .. ....
en dan weet ik het niet precies.

En wie weet wat Jacobi en Bartholomeus Haringen zijn,
Wie helpt?
groetjes,
Ineke

______________________________This thread: