GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-04 > 1113943989


From: ineke <>
Subject: Re:hulp gevraagd bij lezen, voor Richard en August
Date: Tue, 19 Apr 2005 20:53:09 GMT


met dank voor de hulp

>
> de poging word tot nu toe dus
>
> Jan Wijnen
> Compareerde voor de onderges(chreven) Scheepen
> der Steede Vlaar(ding)en Jan Maartensen
> Noordhoek stuurman Arij van Dorp
> en Cornelis Prins beijde boodsgezellen
> van hier ten Haringvangst uijtgeweest
> hebbende en verclaarde aan te brengen
> 20 lasten haring en daar onder
> 12 ton Jacobi haring die alle oud ge
> noeg is 2 ton Bartholome haring
> die alle oud genoeg is 11 last en 4 tonnen
> Maatjes en 17 Tonnen IJlle de resteerende volle
> gr: ..: allen gev(angen). gehavend en gez(outen) volgens de Ordon
> nantie en Placaten en gepan: als in merginne
> dezes soowaarlijk te actum Vlaardinge
> den 10e Septemb(er) 1751 G van der Kemp (Gijsbert van der Kemp)
>
groetjes,
Ineke

http://genea.pedete.net voor Noord-Hollandse huwelijken 1811-1892

http://members.chello.nl/cfsmit2 genealogie-site van Ineke


This thread: