GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-04 > 1114015552


From: "Patrick Vanhoucke" <>
Subject: Re: hulp gevraagd bij haring
Date: Wed, 20 Apr 2005 18:45:52 +0200
References: <Vce9e.67385$Sc7.17947@amsnews05.chello.com> <426583a2$0$45436$dbd4b001@news.wanadoo.nl> <42658993$0$42248$dbd4b001@news.wanadoo.nl> <Eng9e.67404$Sc7.11341@amsnews05.chello.com> <42662ee0$0$77096$dbd49001@news.wanadoo.nl>


Dixit August de Man <audeman arobase wanadoo p. nl>
in news:42662ee0$0$77096$

> "ineke" http://ineke.pedete.net
>> voor je nieuwsgierheid heb ik er nog een paar bijgezet,
>> allemaal met het woord geplu... er in
>
>>> Bij je nieuwe aanvulling zie ik iets als "geplugnr:" (3530) of
>>> "geplun:" (3563) staan op de plaats waar in de eerste (3570)
>>> alleen iets als "gepan:" staat. Ik heb nog steeds geen idee
>>> van het woord voluit,
>>> maar mogelijk helpt het iemand met een idee?
>
> "als in margine" betekent "zoals in de marge", elke partij is
> dus geplu... zoals in de marge. Daar zien we dan verschillende
> tekentjes staan. Kennelijk wordt dus elke partij haring voorzien
> van dat teken, nadat vastgesteld is dat deze gev(angen),
> gehavend (kennelijk: naar de haven gebracht) en gez(outen) is.
> Maar ja, geplu... ???
>
> AugdM

Ik kom hier maar even binnenvallen en ik ben zeker geen expert. Ik
ken ook niks van haring. Dus neem mijn uitleg voor wat hij waard
kan zijn.

Ik heb er even het WNT bijgehaald. Daar is sprake van 'havenen' in
de betekenis van 'reinigen, kuissen'. Niet speciaal m.b.t.
haringen, maar het zou dus gewoon 'schoongemaakte haring' kunnen
betekenen en dus niet per se 'haring die naar de haven is
gebracht'.

Bijvoorbeeld bij 'haring' staat er in het WNT:

"139 a. Placaten ... Beroerende ... tijdt van 't vangen, souten,
havenen en packen vanden Harinck, Gr. Placaatb. 1, 718 (aº. 1582).
Haaring te havenen, te wasschen, 8, 1261 a (aº. 1759). Het Saut dat
veroorboort sal wesen om Harinck te sauten, Vl. Placcaertb. 4, 1019
(aº. 1702)."

Dan ook nog even die 'geplu...' bekeken. Er lijkt wel 'gepluymd' te
staan, maar voor zover ik weet heeft dat met betrekking tot haring
weinig betekenis. Zeker met die verwijzing naar het teken 'als in
margine' moet het dus eerder iets betekenen als 'een merkteken
hebben ontvangen'.

In verband met dat 'kentekenen' kom ik in het WNT wel wat tegen,
maar - als ik het goed begrijp - eerder m.b.t. het kentekenen
(brandmerken) van de tonnetjes haring:

"Op welcken haringh alsoo gepackt zijnde 't brantteycken ... by de
Keur-meesters gestelt sal werden, Handw. v. Amst. 894 b."

"(Tonnen) ... gebrant ende geteyckent ... met het brandt-teycken
van de drie haringhen, Handtv. v. Enchuys. 243 a."

Maar van de tekst 'geplu...' op de foto's kan ik eerlijk maar
moeilijk tot iets als 'geteyckend' of zo komen.

Enfin... zoals gezegd... voor wat het waard is.


This thread: