GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-04 > 1114017080


From: "Patrick Vanhoucke" <>
Subject: Re: hulp gevraagd bij haring
Date: Wed, 20 Apr 2005 19:11:20 +0200
References: <Vce9e.67385$Sc7.17947@amsnews05.chello.com> <426583a2$0$45436$dbd4b001@news.wanadoo.nl> <42658993$0$42248$dbd4b001@news.wanadoo.nl> <Eng9e.67404$Sc7.11341@amsnews05.chello.com> <42662ee0$0$77096$dbd49001@news.wanadoo.nl> <426680e0$0$80102$dbd41001@news.wanadoo.nl>


Dixit Richard van Schaik <>
in news:426680e0$0$80102$

> August de Man wrote:
>> "als in margine" betekent "zoals in de marge", elke partij is
>> dus geplu... zoals in de marge. Daar zien we dan verschillende
>> tekentjes staan. Kennelijk wordt dus elke partij haring
>> voorzien van dat teken, nadat vastgesteld is dat deze
>> gev(angen), gehavend (kennelijk: naar de haven gebracht) en
>> gez(outen) is. Maar ja, geplu... ???
>
> Is dit misschien iets wat stof tot nadenken geeft:
> Ende zall (die gebranden harinck) drie maell geplugget werdden
> mit willigen pluggen ende spylen van gecloofden hout, R. v.
> Amst. 494, 8 (a. 1511). Dobbelde banden, pluggen ende spylen,
> 495, 9.
> Uit het Middel-Nederlands woordenboek.
>
> Dan zou het iets met het verzegelen / afsluiten van de tonnen te
> maken kunnen hebben. Graag betere suggesties!

Betere suggesties? Ik denk dat dit op het ogenblik de beste
suggestie is. Meer zelfs... ik denk dat je het bij het rechte eind
hebt.

In het WNT lees ik bijvoorbeeld bij 'pluggen': "Sullen de tonnen
als dan toeslaen, met sestien hoepen binden, op drie plaetsen
pluggen, spijlen, ende vol peeckelen, Handtv. v. Ench. 227 b."

--
Groeten

Patrick Vanhoucke
Laken (Brussel)


This thread: