GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-05 > 1116609947


From: "lie00120" <>
Subject: Re: Schepen & Schout
Date: Fri, 20 May 2005 19:25:47 +0200
References: <1116609259.309179.57680@f14g2000cwb.googlegroups.com>


Hallo,

De schout was vaak wat men tegenwoordig burgemeester noemt. De schepenen
waren wat nu wethouders zijn. Deze mensen waren belast met het dagelijks
bestuur, maar hielden zich ook bezig met civiele rechtspraak. Uiteraard
kwamen deze mensen uit de betere geslachten, in die tijd waren er nog geen
gelijke kansen voor iedereen. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen
opleiding en afkomst.

Overigens zou ik niet zonder meer op afgaan op het bovenstaande. De situatie
verschilde namelijk per streek. Soms was er bijvorbeeld nog een baljuw die
dan weer boven de schout stond. En dan waren er vaak nog gezworenen, die een
bepaald deel van de stad, dorp of polder vertegenwoordigden. Soms waren
gezworenen tegelijkertijd schepen, maar dat hoefde niet. En dan waren er nog
borgemeesters en burgemeesters ectetera.

Het beste is om voor de streek die je onderzoekt een opsomming te maken van
publieke functies die daar voorkwamen. In dat geval krijg je vaak een beter
inzicht van wat de taken nu wel en niet precies waren.

groeten,
Elmer<> schreef in bericht
news:...
> Ik heb een paar vragen over schouten en schepenen:
> Waren deze mensen beter opgeleid, kwamen ze uit betere geslachten?
> Wat was hun precieze taak?
> Groetjes, Lex
>This thread: