GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-06 > 1118856025


From: "Aug. de Man" <>
Subject: Re: Gevraagd hulp bij vertaling altaarspreuk.
Date: Wed, 15 Jun 2005 19:20:25 +0200
References: <d8pj0k$94t$1@news2.zwoll1.ov.home.nl>


"Breur Henket
> wie wil er een blik werpen op de scan te vinden op
> http://www.breurhenket.com/altaar.htm

HÆC NOSTRIS MANIBUS DAT VOBIS PREMIA XPS.

Deze beloningen geeft Christus u door onze handen.

http://www.meertens.knaw.nl/bol/detail.php?typ=topografie&id=471:
'graf of kapel van St. Lambertus'. - De kapel staat in de parochie Sint Pieter
Beneden, die vanaf 1996 is samengevoegd met Sint Pieter Boven.
- Na zijn marteldood, omstreeks 705, werd Lambertus' lichaam overgebracht naar een begraafplaats te
Sint Pieter, nabij Maastricht.
....
Het kleine altaar stamt mogelijk uit de St. Servaaskerk, wellicht uit het atelier van
architect Cuypers. Op het altaar staat een beeld van de heilige, dat in 1879 in
plechtige processie naar de kapel werd gebracht. Op de steen onder de altaartafel
is door de Maastrichtse kunstenaar Fons Olterdissen een schildering aangebracht.
Het stelt een heilige met pelgrimsstaf in priesterkleding voor met daarboven twee
engelen die een kroon boven hem houden; in een boog boven de voorstelling staat
'haec nostris manibus dat vobis premis Xrs' ('Moge Christus u door onze handen
deze gunsten verlenen').
Die vertaling is dus niet geheel correct; er staat niet "moge verlenen" maar "verleent".

August de Man


This thread: