GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-07 > 1120629501


Subject: Re: Taggen van gescande of digitale foto's
Date: Wed, 6 Jul 2005 07:58:21 +0200
References: <42c859d8$0$13299$ba620e4c@news.skynet.be> <cr9mc1lsc95ttl7nnvfurb0gn9maek7dja@4ax.com>


Dixit
in news:

> Leg je informatie zo eenvoudig mogelijk
> vast liefst onafhankelijk van welk
> ingenieus programma dan ook.

Het was zeker niet mijn bedoeling om de informatie alleen maar
elektronisch vast te leggen. Alle originelen zou ik ook van een
beschrijving willen voorzien. Om veelvuldige manipulatie van de
originelen te vermijden, wil ik ze scannen. Het lijkt me dan
logisch om ook de beschrijving in elektronische vorm te hebben en
deze onlosmakelijk te koppelen aan de gescande documenten. Dat
onlosmakkelijk verbinden zie ik als een beginvoorwaarde omdat dit
de enige zekerheid biedt dat wat op de bron staat werkelijk
gekoppeld is met de beschrijving (wat uiteraard nog losstaat van de
juistheid van die beschrijving, dat is wat anders).

Overigens denk ik niet dat er zich een probleem kan voorzien bij
upgrades van software e.d. op voorwaarde dat de meta-informatie
werkelijk in de afbeelding 'ingebakken' zit. Als de beschrijving in
de software achterblijft dan zit je uiteraard wel met dat probleem.
Maar als ik weer de vergelijking met mp3 maak: het overgrote deel
van mp3-software en -spelers zijn in staat om de meta-informatie
uit te lezen. En alhoewel er geen echt formele standaard bestaat,
verwacht ik niet dat er van de enige dag op de andere programma's
en spelers komen die met de huidige meta-tags niets meer kunnen.
Evolutie op dit vlak is vanzelfsprekend en dan is wellicht
conversie van de gegevens noodzakelijk.

Ik ben me er wel van bewust dat de problematiek iets ingewikkelder
is dan ik het nu voorstel. Dat moet me echter niet tegenhouden om
een pragmatische oplossing te verzinnen.

--
Groeten

Patrick Vanhoucke
Laken (Brussel)


This thread: