GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-09 > 1127793676


From:
Subject: + Overlijdensberichten Friesland 26-09-2005
Date: Tue, 27 Sep 2005 06:01:16 +0200 (CEST)


De onderstaande advertenties zijn op 26-09-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysln - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

Uit de overige bladen zijn fotokopien of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


Rinke Aukema (partner: Anna Hornstra).
geb.: Koudum, 06-08-1928. overl.: Koudum, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Trijntje (Tine) Bakker (partner: de Boer).
geb.: Rottum, 22-11-1941. overl.: Drachten, 13-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Trijntje (Tine) Bakker (partner: de Boer).
geb.: Rottum, 22-11-1941. overl.: Drachten, 13-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Jacob W. (Jappie) Berga (partner: Meintsje Kooistra).
geb.: nb. (70 jaar). overl.: Tynje / Tijnje, 09-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Anna Catharina Frederika (Tine) Boogaard (partner: Klaas J. Mulder, overl.: 15-08-1984).
geb.: Workum, 25-09-1908. overl.: Hindeloopen, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Lydia Brandsma (partner: Seakle Altenburg, overl.: 08-11-1987).
geb.: Reahs / Roordahuizum, 10-11-1920. overl.: Reahs / Roordahuizum, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Lamkje Brouwer (partner: Bareld Bijma, overl.: 29-04-1978).
geb.: 05-02-1926. overl.: 14-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Jan de Groot (partner: Bettie Jaarsma).
geb.: Arum, 11-09-1923. overl.: Leeuwarden, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Klaas A. de Groot (partner: Johanna Postma, overl.: 27-05-1993).
geb.: Jorwert, 17-04-1921. overl.: Hilaard, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Jacob (Jaap) de Heer (partner: B. Steensma).
geb.: Numansdorp, 11-07-1933. overl.: Drachten, 22-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Maria Margaretha (tante Zus) de Jong.
geb.: Joure, 26-08-1911. overl.: Brasschaat, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Izak Johannes (Broer) de Vries (partner: Froukje Heida).
geb.: Deinum, 07-11-1919. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 22-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Nico de Vries.
geb.: Joure, 19-06-1913. overl.: Joure, 13-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Nico de Vries.
geb.: Joure, 19-06-1913. overl.: Joure, 13-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Johannes Dijkstra (partner: Klaske Feenstra).
geb.: nb. (86 jaar). overl.: Abbotsford BC Canada, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Klaske Dijkstra (partner: Marten Bergstra, overl.: 17-09-1987).
geb.: Grouw, 20-08-1923. overl.: Leeuwarden, 09-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Anje Gaastra (partner: Durk Stropsma, overl.: 19-04-1986).
geb.: Akkrum, 08-10-1919. overl.: de Jouwer / Joure, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Willem Lieuwe Grovenstein (partner: Froukje Tulner, overl.: 15-11-1995).
geb.: Beetgumermolen, 11-02-1927. overl.: Leeuwarden, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Willem Lieuwe Grovenstein (partner: Froukje Tulner, overl.: 15-11-1995).
geb.: Beetgumermolen, 11-02-1927. overl.: Leeuwarden, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Johanna Haanstra.
geb.: Hardegarijp, 28-04-1921. overl.: Haulerwijk, 17-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Piertsje (Puck) Hoekstra (partner: Bertus Appelman).
geb.: Jutrijp, 05-07-1928. overl.: Strathroy, 22-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Renske Hoogterp (partner: Willem Feitsma, overl.: 21-10-1994).
geb.: Sexbierum, 23-09-1923. overl.: Stiens, 07-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Renske Hoogterp (partner: Willem Feitsma, overl.: 21-10-1994).
geb.: Sexbierum, 23-09-1923. overl.: Stiens, 07-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Renske Hoogterp (partner: Willem Feitsma, overl.: 21-10-1994).
geb.: Sexbierum, 23-09-1923. overl.: Stiens, 07-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Jan Hooijsma (partner: Maaike Stoker, overl.: 26-04-1997).
geb.: nb. (77 jaar). overl.: Drachten, 14-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Hannelore Huitema (partner: G.W.J. Pruis).
geb.: 08-05-1940. overl.: Drachten, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Hindrik (Henk) Huizing (partner: Janny de Haan).
geb.: nb. (59 jaar). overl.: Bakkeveen, 07-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Baukje Kloetstra (partner: Geert Venema, overl.: 21-09-1992).
geb.: nb. (78 jaar). overl.: Heerenveen, 22-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Antje Kooistra (partner: Elzinga).
geb.: Harkema, 29-11-1950. overl.: Zwaagwesteinde, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Martje Kramer (partner: Oege van der Zwaag, overl.: 02-09-1987).
geb.: Driezum, 12-04-1910. overl.: Ternaard, 22-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Jacob Meijer (partner: H. Baltjes).
geb.: nb. (84 jaar). overl.: Leeuwarden, 01-09-2005. (LC 03-09-2005 (week 35)).

Pieter Meijer (partner: Boukje Donker).
geb.: Frieschepalen, 05-05-1938. overl.: Drachten, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Harmen Wiebe Muller (partner: Wiepie de Boer, overl.: 11-01-2004).
geb.: Parrega, 02-05-1939. overl.: Emmeloord, 21-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Jan Pen (partner: Sjoukje Holtrop, overl.: 06-11-1999).
geb.: nb. (80 jaar). overl.: Zwolle, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Mieke Postma (partner: Age Postma).
geb.: Doniaga, 24-03-1929. overl.: Sint Nicolaasga, 07-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Pier Postma (partner: Riemke Attema, overl.: 10-11-2005).
geb.: it Heidenskip, 26-11-1913. overl.: Bolsward, 09-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Pier Postma (partner: Riemke Attema, overl.: 10-11-2005).
geb.: it Heidenskip, 26-11-1913. overl.: Bolsward, 09-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Theinis Prins (partner: Nel Wouters).
geb.: Bolsward, 05-05-1922. overl.: Heerenveen, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Wiebe Ram.
geb.: nb. overl.: Tynje / Tijnje, 31-08-2005. (Wkl 08-09-2005).

Hennie Stoker (partner: Albert Meijer, overl.: 06-01-1982).
geb.: Vlagtwedde, 07-11-1914. overl.: Wolvega, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Thea Swart (partner: Eildert Meeter, overl.: 14-12-1984).
geb.: Amsterdam, 02-09-1911. overl.: New Westminster BC, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Tjitske ten Brug (partner: Johannes van Tiel, overl.: 18-11-1989).
geb.: Kooten, 12-02-1925. overl.: Sneek, 31-08-2005. (LC 03-09-2005 (week 35)).

Heliantha Terpstra.
geb.: nb. overl.: Giethoorn, 09-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Janke Terpstra (partner: Freerk Visser, overl.: 29-10-1972).
geb.: Lioessens, 11-11-1932. overl.: Groningen, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Janke Terpstra (partner: Freerk Visser, overl.: 29-10-1972).
geb.: Lioessens, 11-11-1932. overl.: Groningen, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Fokje van der Duim.
geb.: Nij Beets, 30-04-1922. overl.: Easterwlde / Oosterwolde, 07-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Marcus van der Laan (partner: Jannie Jillings, overl.: 10-12-2002).
geb.: Sneek, 22-05-1931. overl.: Sneek, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Antje van der Meer (partner: Freerk Broekstra, overl.: 20-05-1962).
geb.: Kimswerd, 12-08-1922. overl.: Sneek, 07-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Grietje van der Schaaf (partner: Bonne Blom).
geb.: Gersloot, 01-09-1913. overl.: Drachten, 01-09-2005. (LC 03-09-2005 (week 35)).

Andrieske van der Veen (partner: Egbert Meetsma, overl.: 30-07-1983).
geb.: Harkema, 18-08-1918. overl.: Leeuwarden, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Andrieske van der Veen (partner: Egbert Meetsma, overl.: 30-07-1983).
geb.: Harkema, 18-08-1918. overl.: Leeuwarden, 08-09-2005. (LC 10-09-2005 (week 36)).

Johannes van der Wal (partner: Roelie Wiersma).
geb.: Aldegea / Oudega, 13-06-1935. overl.: Sdhorn / Zuidhorn, 12-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Johannes van der Wal (partner: Roelie Wiersma).
geb.: Aldegea / Oudega, 13-06-1935. overl.: Sdhorn / Zuidhorn, 12-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Johannes van der Wal (partner: Roelie Wiersma).
geb.: Aldegea / Oudega, 13-06-1935. overl.: Sdhorn / Zuidhorn, 12-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Christiaan van der Zee.
geb.: Tsjummearum / Tzummarum, 25-03-1973. overl.: Harns / Harlingen, 04-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Ype van Kammen (partner: Anneke Goutier).
geb.: Zwaagwesteinde, 28-12-1925. overl.: Leeuwarden, 13-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Cornelia Aukje Veenbaas (partner: Pieter van Dellen).
geb.: Akkrum, 15-02-1928. overl.: Leeuwarden, 06-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).

Aaltje Vellinga (partner: Siemen Schevel).
geb.: Tietjerk, 03-07-1922. overl.: Drachten, 21-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

Rosalie Visser (partner: Tiemen Lageweg).
geb.: Wolvega, 11-02-1956. overl.: Groningen, 22-09-2005. (LC 24-09-2005 (week 38)).

`Hilbrand Wesselius (partner: Petra Wittermans).
geb.: Leeuwarden, 23-04-1928. overl.: Leeuwarden, 14-09-2005. (LC 15-09-2005 (week 37)).

Ine Woudstra (partner: Dolfa Bartosik).
geb.: Leeuwarden, 29-07-1914. overl.: Leeuwarden, 05-09-2005. (LC 08-09-2005 (week 36)).


This thread: