GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-11 > 1131749622


From: "Herman van der Woude" <>
Subject: Re: Soldaten huwelijk te Klundert
Date: Fri, 11 Nov 2005 23:53:42 +0100
References: <1131749033.803784.227520@o13g2000cwo.googlegroups.com>


In nieuws:, schreef
Han Lijster <>:
| Medespeurders,
|
| Ik vind in de huwelijksregisters van Klundert een huwelijk in 1755
| tussen Huibert MacLeod en Martijntje van Etten en na haar overlijden
| trouwt hij in 1758 met Pieternella Korteweg.
| In de huwelijksinschrijving staat dat hij soldaat is in de compagnie
| invalides van den Hr. Capteijn Wijmar, garnizoen houdende alhier.
|
| Op de site van Wil Hermsen kan ik deze compagnie niet traceren, weet
| iemand misschien meer van deze compagnie ?
| Moet ik het letterlijk zien en waren het "invaliden" uit de veldslagen
| of moet ik er iets anders in zien.
| De achternaam lijkt naar Schotland te verwijzen en de voornaam zal
| waarschijnlijk naar verstaan- en leesbaar Nederlands zijn "vertaald".
|
| m.vr.gr.
| Han Lijster

Er is natuurlijk geen garantie te geven, maar heb je al de collectie
Wolters bekeken in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag?

--
Herman van der Woude
hvdwoude @ zonnet.nl
spaties toegevoegd om spam te vermijden/spaces added to avoid spamThis thread: