GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-12 > 1134190877


From:
Subject: + Overlijdensberichten Friesland 09-12-2005
Date: Sat, 10 Dec 2005 06:01:17 +0100 (CET)


De onderstaande advertenties zijn op 09-12-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysln - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

Uit de overige bladen zijn fotokopien of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


Wijtske Agema (partner: Kees Welling).
geb.: Wirdum, 09-11-1925. overl.: Drachten, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Willem Agema.
geb.: De Ryp / De Rijp, 12-03-1940. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Anna Mintina (Anneke) Been (partner: Henk Bakker).
geb.: Harlingen, 31-01-1958. overl.: Franeker, 07-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Andries de Vries (partner: Mien Koppelman).
geb.: Leeuwarden, 24-10-1926. overl.: Noordbergum, 02-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Willem Johan Oudendag.
geb.: Huizum, 12-08-1929. overl.: Gouda, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Jan Plantinga (partner: Wieky de Jong).
geb.: Aldeboarn / Oldeboorn, 19-01-1939. overl.: Drachten, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Akke Roelinga (partner: Albert Nijholt).
geb.: Aldhoarne / Oudehorne, 22-01-1929. overl.: Akkrum, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Lodewijk Rudolphus Scheltinga (partner: Marie Bruinsma).
geb.: 10-10-1932. overl.: Wolvega, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Henderika Henderina Scherstra (partner: Jan Nieuwenhout, overl.: 1976).
geb.: Heerenveen, 23-10-1904. overl.: Leeuwarden, 03-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Sybren Stellingwerff.
geb.: Koudum, 30-03-1925. overl.: Sneek, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).

Johannes Wilhelmus Maria (Hans) ten Berg (partner: Tjitske Abma).
geb.: Leeuwarden, 24-10-1936. overl.: Sint Nicolaasga, 06-12-2005. (LC 08-12-2005 (week 49)).


This thread: