GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-12 > 1134363672


From:
Subject: + Overlijdensberichten Friesland 11-12-2005
Date: Mon, 12 Dec 2005 06:01:12 +0100 (CET)


De onderstaande advertenties zijn op 11-12-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysln - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

Uit de overige bladen zijn fotokopien of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


Mieke Altenburg (partner: Bote Ate Boersma, overl.: 10-02-2005).
geb.: De Dille, 05-05-1927. overl.: Sneek, 08-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).

Jelle Bosch (partner: Margriet Ydema).
geb.: Arum, 25-04-1948. overl.: Snits / Sneek, 07-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).

Tom Broekens.
geb.: nb. overl.: Assen, 07-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).

Bouwe Marten Cnossen (partner: T. Jelsma).
geb.: 11-12-1923. overl.: Gorredijk, 08-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).

Janke de Haas (partner: van der Woude).
geb.: Miedum, 12-01-1935. overl.: Sneek, 08-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).

Harmen de Kroon (partner: Rike Tijssen).
geb.: Achlum, 24-09-1932. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 08-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).

Alle Gabe (Ale) Dijk (partner: Janna Jager).
geb.: Hurdegaryp / Hardegarijp, 19-07-1921. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 08-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).

Jitske van der Wal (partner: Gauke Kootstra).
geb.: 25-08-1952. overl.: 09-12-2005. (LC 10-12-2005 (week 49)).


This thread: