GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2005-12 > 1134795679


From:
Subject: + Overlijdensberichten Friesland 16-12-2005
Date: Sat, 17 Dec 2005 06:01:19 +0100 (CET)


De onderstaande advertenties zijn op 16-12-2005 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysln - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

Uit de overige bladen zijn fotokopien of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


Antje (Annie) Burgsma (partner: Gerrit Strikwerda).
geb.: Tsjom / Tzum, 18-11-1950. overl.: Wjelsryp / Welsrijp, 13-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).

Yfke Buursma (partner: Kees de Jager, overl.: 22-02-1989).
geb.: nb. (82 jaar). overl.: Oentsjerk / Oenkerk, 13-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).

Grietje de Graaf (partner: Eelke Ipe Solle, overl.: 21-01-2001).
geb.: 18-11-1930. overl.: 13-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).

Martje Huisman (partner: Sjoerd van der Ploeg, overl.: 09-06-1992).
geb.: 26-05-1927. overl.: Veenwouden, 13-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).

Ties Postma (partner: Tonie Sonnema).
geb.: Feanwlden / Veenwouden, 11-11-1930. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 14-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).

Sophia Maria Constantina (Fie) Rotgans (partner: Gerrit van Rijn).
geb.: nb. (78 jaar). overl.: Oude Bildtzijl, 13-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).

Mariet Walta.
geb.: Workum, 28-05-1952. overl.: Drachten, 13-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).

Trijntje (Tiny) Wijnja (partner: P Tilma).
geb.: nb. (58 jaar). overl.: Steenwijk, 14-12-2005. (LC 15-12-2005 (week 50)).


This thread: