GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-02 > 1139090912


From: "Mathieu Kunnen" <>
Subject: Re: digitale foto's in Belgische Rijksarchieven
Date: Sat, 4 Feb 2006 23:08:32 +0100
References: <QuOEf.232370$SZ3.7539774@phobos.telenet-ops.be> <43e3e471$0$14129$ba620e4c@news.skynet.be> <43e4a9a7$0$2016$ba620dc5@text.nova.planet.nl> <43e4e706$0$29228$ba620e4c@news.skynet.be> <BY5Ff.234299$eJ1.7609417@phobos.telenet-ops.be> <43e4f21b$0$29226$ba620e4c@news.skynet.be>


Beste Patrick,

Eerlijk gezegd verschiet ik ook wel danig van uw toon... Zo ken ik u
inderdaad niet.

Wat de heer Fabri meedeelt is inderdaad juist. Hetzelfde werd ons (aan
mezelf en enkele vrienden) gisteren meegedeeld. En als die mededeling
gebeurde door een rijksarchivaris, is dat dan niet voldoende "bewijs"? Of
moeten we nu ook nog gaan twijfelen aan zijn woorden?

Misschien is er nog meer bewijs nodig? Ga dan eens een kijkje nemen in de
hal van het rijksarchief te Hasselt a.u.b. Daar staat een grote kist.. met
daar in.. inderdaad, zo'n bewuste boekscanner ! Die zou operationeel moeten
zijn in april aanstaande. Zelfs het meebrengen van een eigen digitaal
fototoestel zou dan verboden worden. Zoals ons werd meegedeeld werd die
beslissing inderdaad deze week genomen. Een nieuw gebruikersreglement is ook
op komst.

Eerder werden ons al de "disciplinaire" maatregelen meegedeeld als iemand
"betrapt" wordt met een digitaal fototoestel: eerste maal een waarschuwing,
bij een tweede "overtreding" intrekking van de lezerskaart voor de duur van
n jaar. Nu nog iemand die alle bezoekers zal fouilleren !

Tenslotte begrijp ik echt niet waarom niemand zijn mening zou mogen geven
over dit onderwerp! Misschien hebben we allemaal vl te lang gezwegen...

Met vriendelijke groeten,

Mathieu Kunnen, Kinrooi"VVF-Brussel vzw" <info [at] vvf-brussel [dot] be> schreef in bericht
news:43e4f21b$0$29226$...
> Dixit G. Fabri
> in news:BY5Ff.234299$
>
>> Beste,
>>
>> De heer Karel Velle, algemeen rijksarchivaris,
>> heeft die beslissing deze week genomen en
>> meegedeeld aan de provinciale archivarissen. Het is dus de waarheid en ik
>> laat mij door
>> niemand muilkorven.
>
> Beste heer Fabri
>
> Het is niet de bedoeling u te 'muilkorven'. Maar zoals gezegd is er in het
> verleden al genoeg zinloze inkt over deze materie gevloeid.
>
> Als, zoals u zegt, de algemeen rijksarchivaris deze week beslist heeft om
> het maken van digitale foto's in de rijksarchieven te verbieden nadat er
> overal scanners zijn aangeschaft, dan zou ik u toch willen vragen om met
> officile bronnen voor de dag te komen. Ik heb in een eerder bericht een
> mededeling van de algemeen rijksarchivaris geciteerd, maar in uw eerste
> bericht haalt u hoegenaamd geen bronnen aan. U doet een statement en dat
> moeten wij dan maar voor waar aannemen.
>
> Let wel: ik wil u geen leugenaar noemen, maar vrijblijvende, niet op
> officile bronnen gebaseerde uitspraken leiden alleen maar tot
> stemmingmakerij. En die kunnen we missen als kiespijn.
>
> Mocht u zich door een van mijn uitspraken persoonlijk gekwetst voelen, dan
> wil ik mij graag publiekelijk verontschuldigen voor de aangeslagen toon en
> het feit dat ik de zaken misschien nogal sterk heb gesteld. Ik hoop dat u
> mijn verontschuldigingen zult willen aanvaarden.
>
> Het is nooit mijn bedoeling - en wie mij beter kent zal dat beamen - om
> iemand persoonlijk te kwetsen of aan te vallen. Maar mijn liefde voor de
> waarheid is te groot om geruchten voor feiten te nemen. Zowel beroepshalve
> als binnen de verschillende genealogische (nieuws)groepen waarvan ik lid
> ben, probeer ik altijd zo accuraat mogelijk informatie te verschaffen en
> 'de waarheid' aan het licht te brengen. Dat was ook in dezen mijn enig
> streven.
>
> Wat nu de grond van de zaak betreft: ik informeer nog vandaag bij de
> afdeling VVF-Genealogie & Computer naar een stand van zaken in dit
> dossier.
>
> Met vriendelijke groet
>
> Patrick Vanhoucke
> secretaris VVF-Brussel vzwThis thread: