GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-02 > 1139206922


Subject: Re: Toegang Belgische Rijksarchieven (was: Re: digitale foto's in Belgische Rijksarchieven)
Date: Mon, 6 Feb 2006 07:22:02 +0100
References: <QuOEf.232370$SZ3.7539774@phobos.telenet-ops.be> <43e3e471$0$14129$ba620e4c@news.skynet.be> <43e4a9a7$0$2016$ba620dc5@text.nova.planet.nl> <43e4e706$0$29228$ba620e4c@news.skynet.be> <BY5Ff.234299$eJ1.7609417@phobos.telenet-ops.be> <43e4f21b$0$29226$ba620e4c@news.skynet.be> <e1593$43e53fdb$d52edece$25506@news.chello.nl> <43e54acd$0$14121$ba620e4c@news.skynet.be> <npcbu1tr1929q07241dkrjpn71au1ihm36@4ax.com> <7828$43e6323c$546805c8$12240@cache10.multikabel.net> <43e64a77$0$3797$ba620e4c@news.skynet.be> <43e689d2$0$13883$ba620e4c@news.skynet.be> <43e68e1f$0$2125$ba620e4c@news.skynet.be> <43e6919d$0$29462$ba620e4c@news.skynet.be>


Dixit Robert Croes
in news:43e6919d$0$29462$

> "Patrick Vanhoucke" <patrick [dot] vanhoucke [dot] genea [at]
> skynet [dot] be> schreef in bericht
> news:43e68e1f$0$2125$...
>>
>> Nu kun je twee dingen doen. Ofwel ga je over
>> die verschillen lopen kniezen, ofwel neem je
>> die verschillen gewoon aan en probeer je er
>> het beste van te maken. Ik kies in dit geval
>> voor het laatste. Dat is beter voor de zenuwen,
>> zullen we maar zeggen.
>
> Kniezen brengt inderdaad niets op. Betalen voor
> een dienstverlening door of van een openbaar
> bestuur brengt ook niets op.
> A propos, stadsarchief Hasselt gratis,
> Sint-Truiden gratis, Tongeren gratis, Tienen
> gratis en zo kan ik er nog wel wat
> opnoemen.

Je mag niet de vergissing begaan om te beweren dat alles 'gratis'
is waarvoor een eindgebruiker niet moet betalen. Zoals ik al eerder
zei: voor niets gaat de zon op. Huisvesting, personeel en werking
van een archiefdienst kost geld. Dus op de een of andere manier
wordt er toch voor betaald. Hetzij via de belastingen die alle
inwoners van de gemeente betalen, hetzij doordat de gemeente
inkomsten van elders investeert in de archiefdienst, hetzij doordat
mensen die van de dienstverlening gebruik maken een bijdrage
betalen.

Momenteel zijn er grote onderlinge verschillen tussen de bijdragen
voor het gebruik van gemeentearchieven en diensten geleverd door
deze archieven. Het is een publiek geheim dat heel wat gebruikers
(lees: genealogen) tegenstander zijn van een soort landelijk
eenheidstarief. Waarom? Omdat zo'n eenheidstarief er toe zou leiden
dat 'dure' archieven goedkoper worden, maar dat men in 'gratis'
archieven plots zal moeten gaan betalen. Maar om daar dan tegen te
zijn uit eigenbelang? Dat vind ik allerminst een solidaire houding.
Als er dan al betaald moet worden (waar ik absoluut niet tegen ben)
dan zou men een eenheidstarief kunnen invoeren voor een bepaalde
nader te bepalen minimale dienstverlening. Wie meer wil, betaalt
dan nog een bedrag extra. Uiteraard is een eenheidstarief gezien de
gemeentelijke autonomie politiek zo goed als niet te
verwezenlijken. Wel blijkt dat steeds meer gemeenten een soort
stilzwijgende vorm van eenheidstarief hanteren voor bijvoorbeeld
het reproduceren van archiefstukken e.d. Men ziet op verschillende
plaatsen regelmatig dezelfde bedragen opduiken. Dat lijkt me dus
een positieve ontwikkeling. Onderlinge verschillen zullen er echter
wel steeds blijven bestaan.

--
Groeten

Patrick Vanhoucke
Laken (Brussel)


This thread: