GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-03 > 1143788090


From:
Subject: Re: wie help met vertalen oud nederlandse tekst
Date: Fri, 31 Mar 2006 08:54:50 +0200
References: <e0hjrs$joi$1@news1.zwoll1.ov.home.nl>


On Thu, 30 Mar 2006 23:50:52 +0200, "Jeanne van den Oetelaar- van
Rooij" <> wrote:

>Beste allemaal,
>
>Op mijn website heb ik een tekst geplaatst die mij gestuurd werd met de
>vraag of ik deze kon vertalen.
>Ik ben daar echter absoluut geen held in, vandaar mijn vraag "Wie kan er
>helpen met deze tekst"?
>
>http://members.home.nl/oetelaar.vanrooij/index.jpg
>
>Met dank
>Jeanne van Rooij
>

Volgens mij is het alsvolgt:


Op huijden den VIIIen dach Meij 1650 compareerde voor
ons Pieter Janssen van der ?leij Schout Arijen
Diricxsen van Lis xxxxxxx @ Lendert Mon?besch van
Wou Schepenen van Wassenr. @ Suijtwijck, Cornelis
Gerloffs Jongmens ende Aeltgen Pieters dochter
Jonge dr. beijde van Wassenr de welcke naer dat haer
het formulier van de houwelijcxe saecke was voorgelesen
hebben ve(r)heven in de echten @ houwelijcken staet
des ten oirconde dese bij ons onderteeckent
datum als boven

[met de ondertekeningen]

--------------------
Vriendelijke Groeten
Peter van der Lee
http://home.hccnet.nl/p.vander.lee/


This thread: