GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-04 > 1145968943


From: "Lex" <>
Subject: Re: Hanewinkel / Hanewinckel
Date: 25 Apr 2006 05:42:23 -0700
References: <1145815051.953949.238160@u72g2000cwu.googlegroups.com> <444d02f3$0$2025$ba620dc5@text.nova.planet.nl>
In-Reply-To: <444d02f3$0$2025$ba620dc5@text.nova.planet.nl>


Hallo Hein,

die informatie is mij bekend :-). Maar heeft U misschien een antwoord
op de vraag of Pieter Johan dezelfde is als Petrus Johannes? Staat er
in die genealogie in De Brabantse Leeuw ook deze Pieter/Petrus vermeld?

vr. gr. Lex

Hein Vera schreef:

> Hermanus Christiaan Hanewinkel was in 1794 (en eerder) predikant in
> Nuenen. Hij is de vader. Een beter bekende Hanewinkel is broer Stephanus
> ook predikant omstreeks 1800. Hij wordt er van verdacht Reize door de
> Meijerij te hebben geschreven, een brieven-boek waarin de katholieke
> inwoners te kijk werden gezet als lomp en dom. (De naam Hanewinkel is
> nig steeds belast ;-) )De genealogie gaat terug tot ds Johannes
> Hanewinkel geboren te Bremen, predikant in Gemert in 1654. Zie
> Genealogie Hanewinkel door mr. W de Vries in De Brabantse Leeuw 1976 blz
> 214 e.v.
>
> vr. gr. Hein Vera
>


This thread: