GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-06 > 1150834366


Subject: Re: Das tut er ja die Liebe
Date: Tue, 20 Jun 2006 22:12:46 +0200
References: <449793c1$0$10459$ba620e4c@news.skynet.be> <1150787930.195680.21180@p79g2000cwp.googlegroups.com>


Dixit Richard Keijzer
in news:

<knip>

>> Ik vraag me dus alleszins af waar de
>> uitdrukking "Das tut er ja die Liebe"
>> vandaan komt.

> Het zou erg helpen indien een stukje
> context beschikbaar was. Zo'n kaal zinnetje
> kan overal op slaan. Mijn eerste idee is,
> dat het mogelijk komt uit psalm 145.

Dag Richard

Ik wil je wel wat context geven, maar dat zal in dit geval niet
veel helpen. De tekenis zal uit een secundaire bron duidelijk
moeten worden.

Maar dus toch een iets langer citaat:

- begin citaat -
De Pleegzuster - zelf nog tamelijk jong - scheen reeds lang in 't
snuitje te hebben, wat en wie wij voor elkander waren. Op zekeren
dag toen zij ons zoo knusjes bijeen zag en vast onze verliefde
blikken had opgemerkt, zei ze, zoo langs haar neus weg: "Kätchen is
heelemaal opgefleurd sinds _Neef_ haar komt bezoeken. Je moet wel
veel van die _Neef_ houden, he kleintje?" Kätchen kreeg een kleur
tot in haar hals! Doch de Zuster, over Kätchen's blonde kop
strijkend, zei: "Nou, je moet daarom niet blozen kind. Hoe
opgewekter je bent, hoe eer je zult beter zijn!" en Kätchen
vriendelijk op de wang tikkend, zong zij zacht: "Das tut er ja die
liebe!"
- einde citaat -

Nog enkele toelichtingen:

- Het woord _Neef_ staat in de tekst cursief. Honig stelt zich in
eerste instantie voor als een neef van Kätchen.
- In tegenstelling tot mijn eerder bericht wordt de zin "Das tut er
ja die liebe!" dus niet door Kätchen, maar wel door de verpleegster
uitgesproken. Dat verandert uiteraard niets aan mijn vraag naar de
herkomst van de zin.
- De zin wordt zachtjes gezongen, wat mij dus deed vermoeden dat
het een liedje betreft.

Wat betreft de mogelijke verwijzing naar Psalm 145: ik heb er net
even de Duitse vertaling van die psalm op nagelezen, maar ik kan
met de beste wil daaruit niets distilleren dat aan de geciteerde
zin doet denken. Zie: http://tinyurl.com/lrw8p.

--
Groeten

Patrick Vanhoucke
Laken (Brussel)This thread: