GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-06 > 1150924557


From: Richard van Schaik <>
Subject: Re: Das tut er ja die Liebe
Date: Wed, 21 Jun 2006 23:15:57 +0200
References: <449793c1$0$10459$ba620e4c@news.skynet.be> <4499b3ca$0$5522$ba620e4c@news.skynet.be>
In-Reply-To: <4499b3ca$0$5522$ba620e4c@news.skynet.be>


Patrick Vanhoucke wrote:

> Dixit Patrick Vanhoucke
> in news:449793c1$0$10459$
>
>> Ik vraag me dus alleszins af waar de
>> uitdrukking "Das tut er ja die Liebe"
>> vandaan komt.
>
>
> Aangezien ik mijn bericht crosspostte naar zowel soc.genealogy.benelux
> als nl.taal, kwamen er voornamelijk van de kant van nl.taal veel
> nietszeggende reacties. Die overlast is dus mede ontstaan door mijn
> onnadenkendheid. Daar wil ik me dus graag voor verontschuldigen. Ik ben
> naïef geweest en had beter moeten weten.

Geen probleem wat mij betreft. Hoogstens een aangave dat sommige
nieuwsgroepen elkaar minder verdragen. Nl.taal en nl.geschiedenis zijn
ondanks verwante onderwerpen soms zeer ver weg van iets wat met
genealogie te maken zou kunnen hebben.

Richard

--
Richard van Schaik

http://www.fmavanschaik.nl/


This thread: