GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-06 > 1151338001


From: "Fokke Zwaan" <>
Subject: twee bestanden samenvoegen en ontdubbelen....
Date: Mon, 26 Jun 2006 18:06:41 +0200


Stamboomvrienden,

al langere tijd is mij bekend dat in mijn kwartierstaat ene Karel de Grote
voorkomt. Ik heb de gegevens uit de bekende KdG nummers van Gens Nostra via
de gedcom van de heer Goudzwaard dus in mijn kwartierstaat opgenomen. Dit is
door allerlei verknopingen al een ingewikkelde zaak, maar via die gedcom dus
opgelost.

Nu is dan verschenen het boek Afstammingsreeksen van de hertogen van
Brabant, en U raadt het al, ook daar vind ik weer aanknopingspunten. Graag
zou ik dit dan ook bijvoegen. Echter, ook hier weer vele verknopingen, en
bovendien een overlap op allerlei plekken met de KdG gegevens. Wat is nu
een goede manier om hier met zo weinig mogelijk overtypen de PC het werk te
laten doen en deze gegevns te ontdubbelen. Het programma dat ik gebruik
heeft geen ontdubbelingsvoorziening.

Ik voel er momenteel niet echt voor op grond van deze wens alleen mijn keuze
voor een volgend genealogiepakket te doen (zie ook de net gevoerde discussie
over 'het beste pakket'). Waar ik nu dus naar zoek is een liefst gratis
pakket dat ik 'even' kan gebruiken om alleen deze klus te klaren.

Heeft iemand een suggestie?

Met vriendelijke groet,

Fokke Zwaan


This thread: