GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-06 > 1151438874


From: De Antwoordman <>
Subject: Re: OT Re: Das tut er ja die Liebe
Date: Tue, 27 Jun 2006 22:07:54 +0200
References: <449793c1$0$10459$ba620e4c@news.skynet.be> <uscp4j0k2anh.q2oko3y5jpxx.dlg@40tude.net> <b5f84$449838ce$d55dce1e$32244@news.chello.nl> <lo2r8guw2de6.18bibd2qj3yrx$.dlg@40tude.net> <44992663$0$1002$ba4acef3@news.orange.fr> <4499957f$0$2032$ba620dc5@text.nova.planet.nl> <4gdf5hF1m4agkU1@individual.net>


Op Tue, 27 Jun 2006 21:27:46 +0200 schreef Nieckq:

> "Herman Elderson" meldde hier:
>
>> Genealogie Rijerkerk - Bronner schreef:
>>> Wij hebben ons altijd af zitten vragen waarom mensen als deelnemer aan een
>>> groep als deze er voor kiezen dat anoniem onder een schuilnaam te doen. Deze
>>> discussie volgend is ons plotsklaps het waarom duidelijk geworden. Als je
>>> van het begin af aan slechts de intentie hebt alleen maar onzin uit te
>>> kramen, kan je dat inderdaad beter niet onder je eigen naam doen.
>>
>> Sterke binnenkomer. Leuk met jullie kennis te maken. Kom er lekker bij we hadden nog geen genealogistenpaartje hier.
>
> So hé. Die zien we voorlopig niet meer terug, die stamboomkundigen.
> Handig weggewerkt die gasten. Je kan als oudgediende
> niet selectief genoeg zijn op ennèltaal.
>
> N.

Ik pleitte in mijn sig al voor een nieuwe groep: nl.genialogie. Is niet
aangeslagen.
--
De Antwoordman


This thread: