GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2006-09 > 1158429347


From: "EllydJ" <>
Subject: Re: van Dijk - van de(r) Pol
Date: 16 Sep 2006 10:55:47 -0700
References: <1157882336.612047.226430@d34g2000cwd.googlegroups.com> <1158045741.472968.57000@i42g2000cwa.googlegroups.com> <1158053758.187345.34800@m73g2000cwd.googlegroups.com>
In-Reply-To: <1158053758.187345.34800@m73g2000cwd.googlegroups.com>


Arie wrote:
> Beste Elly,
>
> Hartelijk dank voor je bericht, maar ik had alreeds de virtuele
> studiezaal gevonden, vandaar de door mij opgegeven data, ik zoek alleen
> de geboorte van Arie van Dijk en het overlijden van Anthonia Margaretha
> van de(r) Pol en de geboorte van Jan van Dijk met huwelijk en
> overlijden.

Hallo Arie,

Gevonden:

Overlijdensakte nr: 1004

Heden den vijftienden Mei negentienhonderd negen en dertig verscheen
voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's
Gravenhage, Brochard, Joseph, oud achte en dertig jaren,
winkelbediende, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen
wetenschap kennis dragende, dat op dertien dezer ten zes ure dertig
minuten in deze gemeente is overleden: van de Pol, Anthonia Margaretha,
oud twee en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Vlaardingen,
wonende alhier, weduwe van van Dijk, Arie, dochter van: van de Pol,
Nicolaas en van: de Bruin, Maria, beide overleden.

gr. Elly


This thread: