GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2007-05 > 1179073271


From: "isabella" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Willem Anthonisz Glashorst in Amsterdam
Date: Sun, 13 May 2007 18:21:11 +0200
References: <f26jca$1uh$1@localhost.localdomain>


dochter Hermtje

vader Willem Tuenisz van Glashorst

moeder Martje Gijsbers van Coudijs 'Martje Gijsbers van Coijdijs'

getuigen Elbert Gijsbersz van Coudijs Jannetje Knelis van Wilder

pastor Bernardus Homoet

doop 15 mei 1701

religie Hervormd, Noorderkerk

bron 79 p. 162 (folio 81v) nr. 11

*************************************************
kind Hendrina

vader Willem Tuenisz

moeder Marritje Gijsbers

doop 2 juni 1700

religie Hervormd, Noorder Kerk

bron 79 p.117

******************************

zoon Rutgert

vader Willem Tuenisz

moeder Marritje Gijsbers

getuigen Egbert Gijsberts , Jannetje Cornelis

pastor Otto Brandtz Swalmius

doop 28 mei 1704

religie Hervormd, Noorderkerk

bron 79 p. 289 (folio 145) nr. 21

*************************
Henk van Woudenberg wrote:
>> Hallo allemaal,
>>
>> Ik zoek van het onderstaande echtpaar het huwelijk en zijn ouders.
>> Zijn er nog meer kinderen bekend?
>>
>> Willem Antonisz van Glashorst, tr. Maeijtien/Marretje Gijsberts
>> Koudijs, ged. Scherpenzeel 16-01-1670, dr. van Gijsbert Jacobsen
>> Koudijs en Gerritje Rutgers
>>
>> Uit dit huw.:
>>
>> 1. Anthonij Glashorst, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 24-09-1702, get.
>> Egbert Gijsbers
>>
>> (Koudijs) en Jannetje Glashorst
>>
>> 2. Anthonij Glashorst, ged. Amsterdam (Westerkerk) 20-05-1707, get.
>> Egbert Coudijs
>>
>> en Anthonia van Twillaer
>>
>> 3. Gijsbert van Glashorst, van Amsterdam, tr. Scherpenzeel 24-03-1726
>> Evertje van t Willaer,
>>
>> ged. Scherpenzeel 01-01-1701, dr. van Aelbert Arissen van t
>> Willer en Teuntje Lubbertsen
>>
>> van de Vliert. Evertje tr. (2) Scherpenzeel 27-04-1749 Gerrit
>> Overeem, wed. Cornelia van
>>
>> Gellinckenhorst
>>
>>
>>
>> Bedankt voor de reactie
>>
>>
>>
>> Henk van WoudenbergThis thread: